Een nieuwe bestemming voor de kerk in Baarle

We ontvingen onderstaande oproep van de voorzitter van de kerkfabriek Sint-Martinus Baarle, dhr. Ludo Vindevogel:

foto kerk
Zoals jullie wellicht reeds weten zal ons kerkgebouw rond de maand juni 2017 gesloten worden. Gezien de Kerkfabriek van Baarle geen eigenaar is(maar wel de stad Gent)zijn wij enkel toeziende partij. De stad Gent zal vermoedelijk een koper zoeken. We zouden het fijn vinden dat zo’n centraal en waardevol gebouw in handen komt van een persoon die het nuttig zou maken voor onze mensen in Baarle.
Hetzelfde geldt voor onze pastorie die er naast ligt. Daar echter is de Kerkfabriek wel eigenaar en daar beslissen we zelf wat de bestemming zal worden.
Dus een warme oproep aan Leefbaar Baarle om suggesties en voorstellen i.v.m. beide gebouwen, aan ons te sturen.

Voorstellen en suggesties zijn dus welkom! Dit kan door op dit artikel te reageren of via e-mail naar leefbaarbaarle@gmail.com.   Wij bezorgen deze dan aan de kerkfabriek.