Infosessie projecten in Baarle, vrijdag 17/03/2023

Op vrijdag 17/03/2023 organiseerde Leefbaar Baarle een Infosessie over de projecten in Baarle. We verwelkomden meer dan 60 deelnemers. Tijdens de infosessie vertelden we over de nieuwe evoluties in de dossiers van het woonuitbreidingsgebied Noordhout, het afrittencomplex, en de vervanging van de bruggen over de E40. We lichtten ook de inspraakreactie van Leefbaar Baarle en de ingesproken alternatieven voor het op- en afrittencomplex toe. Je kan de slides van de gegeven presentatie hier https://bit.ly/LBB-Pres-A230317