Wij zijn trots: Bijna 100 deelnemers voor de Gruute kuis in Baarle!

Op zondag 31 maart 2019 organiseerde Leefbaar Baarle voor de 3de keer de Gentsche Gruute kuis in Baarle. De Gruute Kuis is een intiatief van IVAGO in samenwerking met andere stadsdiensten.

Bijna honderd dorpsbewoners – 93 om exact te zijn – hebben zich ingezet om de wegen en bermen in de verschillende wijken van Baarle zwerfvuilvrij te maken. 100 deelnemers op 2.500 bewoners: dit is 3 keer hoger dan het gemiddelde in Gent. We kunnen dus oprecht trots zijn op het engagement van de bewoners van Baarle! Wie durft beweren dat de inwoners in de Gentse rand ‘verkavelingsegoïsten’ zijn, heeft het dus grondig fout. In totaal hebben we 146 zakken zwerfvuil opgeruimd. Aan gemiddeld 15kg per zak (inschatting door Ivago) komt dit op zowat 2 ton zwerfvuil!

Deze uitzonderlijke inzet is ook de media niet ontgaan. Bekijk hier de AVS reportage over de Gensche Gruute Kuis in Baarle die zondagavond 31/3 uitgezonden werd. Je kan ook de artikels van Radio2 Oost-Vlaanderen en Het Laatste Nieuws nalezen.

Oproep aan de beleidsmakers

Langs de ander kant is deze massale deelname een belangrijk signaal voor de bevoegde overhedendat er iets moet gebeuren aan het zwerfvuilprobleem in Baarle. Zwarte punten zijn de op- en afrit, de bushaltes, de toegangswegen naar de industriezone en de wegen in de buurt van de snelweg en de snelwegparking. Maar ook langs de meer landelijke wegen wordt er geregeld afval gedumpt.

Door de nabijheid van de snelweg, op- en afritten, snelwegparkings en de industriezone verdient Baarle een meer proactieve aanpak van het zwerfvuil. Enkele strategisch geplaatste afval vangnetten en wat meer controle zou al heel wat zwerfvuil en sluikstort kunnen voorkomen. In het Gentse veegplan moet ons inziens meer aandacht besteed worden aan zwerfvuilgevoelige zones in de Gentse rand. We vragen ons ook af in welke mate (zwerfvuilgevoelige) straten in het buitengebied zijn opgenomen in de netheidsbarometer. Misschien is het een goed idee om net als in het Meetjesland, ook in Baarle sluikstortcamera’s te plaatsen

Ook de Vlaamse overheid en het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) moeten vaker zwerfvuil ruimen aan op- en afritten en moeten er veel strikter op toezien dat snelwegparkings in Baarle-Drongen zwerfvuilvrij worden gehouden door de uitbater. Dit is momenteel absoluut niet het geval. Het is beschamend hoe de parking in Drongen langs de E40 richting Brussel er momenteel bijligt (zie foto’s hieronder). Dit is absoluut geen visitekaartje voor Gent als aantrekkelijke stad. Er stoppen immers heel wat buitenlandse toeristen op deze parking om de benen eens strekken. Wat de zaak nog erger maakt is het feit dat de parking net naast de Leie en het natuurgebied de Keuzemeersen gelegen is.

Dank

Baarle van zwerfvuil verlossen lukte enkel het enthousiasme van alle vrijwilligers en zoneverantwoordelijken. Hartelijk dank hiervoor! Ook een dikke pluim voor de jongeren van de Chiro Baarle. Dankzij de inzet van alle vrijwilligers hebben we zo goed als alle wegen en bermen in Baarle zwerfvuilvrij kunnen maken. We danken ook de stadsdiensten en Ivago om het initiatief te nemen voor de Gentsche Gruute Kuis.

We hopen dat de Baarlenaren enkele dagen (weken?) kunnen genieten van een proper Baarle. En tot slot roepen we alle weggebruikers op om geen afval meer uit het raam te kieperen! Waarvoor dank.

Wilgenknotdag

Op zaterdag 23 februari 2019 organiseerde Leefbaar Baarle in samenwerking met Natuurpunt Gent opnieuw een Wilgenknotdag in natuurgebied de Keuzemeersen. Er was een grote opkomst van vrijwilligers waardoor er heel wat werk verricht is:

– er werd een wilgenwand gevlochten
– in de dreef werd het te veel aan opschietende eiken verwijderd en de onderste takken van de knotwilgen gesnoeid
– in de weide aan de poel werden de wilgen geknot


De knotdag werd afgesloten met een heerlijk soepje. 
Nog eens heel erg bedankt aan alle vrijwilligers!

Repair Café

Het Gents MilieuFront en Leefbaar Baarle organiseerden op zondag 17 februari voor het eerste Repair Café in Drongen.

Wat is een Repair Café?

Een Repair Café (herstelcafé) is een gratis toegankelijke bijeenkomst waarop vrijwillige reparateurs helpen bij het herstellen van allerlei voorwerpen (kledij, elektrische apparaten, meubels, fietsen, speelgoed, PC of Laptop,…).

Hoe werkte het?

Je nam van thuis kapotte spullen mee en je ging tijdens het Repair Café samen met de vrijwillige (maar ervaren) reparateurs aan de slag. Er waren repairkoffers met materiaal om alle mogelijke herstellingen uit te voeren.

Betalen hoefde alleen als er een wisselstuk nodig is om je fiets, broodrooster, broek … te repareren. Een vrije bijdrage mocht natuurlijk altijd. Die gebruiken we om de repairkoffers aan te vullen.

Iedereen was welkom

Ook wie niks te herstellen had, was met de ganse familie welkom. Je kon genieten van een koffie, een stuk taart en nog veel meer. Intussen leerde je samen met de kinderen hoe allerlei dingen kunnen worden hersteld in plaats van weg te gooien. Opbrengsten van het café zijn volledig ten voordele van het Gents MilieuFront vzw (GMF) gegaan.

GMF , Leefbaar Baarle en een enthousiast team van fixers, fietsherstellers, elektronische duizendpoten en textielherstellers waren zeer te vrede met de opkomst en de resultaten:

45 mensen kwamen 54 zaken binnenbrengen om te herstellen.

Van de herstellingen zijn er 10 niet gelukt, op 9 is er geen feedback gekomen, voor 7 voorwerpen werd advies gegeven en de overige 28 zijn hersteld tot grote tevredenheid van de eigenaars.

Is je lievelingstrui gescheurd, kraakt je fiets nogal onheilspellend of heb je een lamp die dienst weigert? Kom dan naar het Repair café !

Spinnen- & Info-avond

Spinnenavond_banner

Wist je dat er in Baarle spinnen leven die op de Rode lijst van bedreigde soorten staan? Leefbaar Baarle nodigde daarom alle inwoners van Baarle en alle andere geïnteresseerden uit voor een plezante en ook leerrijke presentatie over spinnen door Rudy Jocqué. Hij werkt in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, is secretaris van de Belgische Arachnologische Vereniging ARABEL en is een echte autoriteit op gebied van spinnen.

Wim Vancauwenberghe, Voorzitter van Leefbaar Baarle, gaf daarna een uiteenzetting over de stand van zaken van de verschillende projecten in Baarle:

  • Wat is er nu beslist rond de woonuitbreidingsgebieden in Baarle in de Structuurvisie 2030?
  • Verkaveling op het WUG Baarledorp
  • STAVAZA nieuw op-en afrittencomplex
  • windmolens
  • Uitbreiding industriepark

Je kan hier de presentatie downloaden.

Natuurbeheer in de Keuzemeersen

25/08/2018 – Voor de derde zomer op rij organiseerde Leefbaar Baarle een natuurbeheer-activiteit in de Keuzemeersen.  Dit groen- en natuurgebied in Baarle vormt samen met de Latemse meersen ook één van de laatste stukken ongerept Leielandschap. De meersen vergen echter geregeld onderhoud. Met Leefbaar Baarle willen we Natuurpunt Gent actief hierbij helpen.  Dit lukt enkel dankzij de inzet van vrijwilligers.  Zoals de voorbije keren scheen ook nu weer de zon. Terwijl de kinderen vrij speelden in de natuur, hebben de volwassen de weidepoel vrijgemaakt van struiken en scheuten om het open landschap, dat eigen is aan meersen, te herstellen.

 

Verkiezingsdebat Baarle groot succes

De kopstukken en kandidaat burgemeesters deelden vrijdag 22/6 hun ideeën over de toekomst van Baarle.

Het debat ging over de grote onderwerpen die de bewoners van Baarle aanbelangen zoals wonen, leefmilieu, verkeer, mobiliteit, veiligheid en economie.

Er is natuurlijk ook dieper ingegaan op de ‘hete hangijzers’ in Baarle:
* De plannen om in Baarle 40% extra wooneenheden te bouwen
* Mobiliteit en verkeersveiligheid
* De overlast van de snelweg
* Het nieuwe op- en afrittencomplex en de mogelijk ring rond Baarle
* Uitbreiding van de industriezone
* Windpark Drongen
* etc…

We onthouden vooral dat de polictici eensgezind hebben bevestigd om me te willen ijveren voor een hoog groen geluidsscherm langsheen de volledige lengte van de E40 in Baarle. Binnenkort een korte samenvatting van wat is verteld.

Langs deze weg willen alle aanwezigen en natuurlijk ook de politici van harte bedanken voor hun aanwezigheid en aandacht voor de leefbaarheid van Baarle:
* Rudy Coddens (SPA)
* Filip Watteeuw en Dirk Holemans (Groen)
* Mathias De Clercq en Sofie Bracke (Open VLD)
* Mieke Van Hecke en Filip Van Laecke (CD&V)
* Isabelle De Clercq (NV-A)
* Johan Deckmyn en Gabi De Boever (Vlaams Belang)

 

Klik hier om de videoreportage door Luc Van Vreckem van het verkiezingsdebat Baarle 2018 te bekijken.

 

Enquête Dorp inzicht Baarle

Oproep aan de inwoners van Baarle:
Leefbaar Baarle wil graag UW mening kennen over hoe u de leefomgeving in Baarle ervaart: welke voorzieningen zijn nodig, wat zijn de grootste ergernissen, welke verbeteringen zijn mogelijk, enz… De informatie die we zo verzamelen willen we als basis gebruiken om na te denken hoe we de leefbaarheid van ons dorp verder kunnen verbeteren. Leefbaar Baarle wil de resultaten van deze enquête ook gebruiken om gefundeerd te overleggen met beleidsmakers en overheidsinstanties.
De eerste resultaten van de enquête worden publiek gemaakt op het grote verkiezingsdebat dat Leefbaar Baarle organiseert op vrijdagavond 22 juni  2018 (noteer dit alvast in uw agenda en schrijf nog vandaag in). De lijsttrekkers van de grote politieke partijen zullen dan in debat treden over de thema’s die de bewoners als belangrijke aandachtspunten in de enquête hebben naar voor geschoven.
U begrijpt dat uw mening is dus bijzonder waardevol en belangrijk is!
Praktisch:
Alle inwoners van Baarle krijgen een uitnodiging om onze enquête in te vullen. Dit kan bij voorkeur  online.  Wie dit wenst, kan ook een papieren versie downloaden en opsturen naar Leefbaar Baarle, Ernest Solvynsdreef 33 te Baarle.
De vragen in de enquête zijn overgenomen uit het leefbaarheidsonderzoek voor plattelandskernen DORP inZICHT.  Dit project van Samenlevingsopbouw Vlaanderen, is gebaseerd op de Engelse methodiek ‘Village Appraisals’ ontwikkeld door de Countryside and Community Research Unit van de Universiteit van Gloucestershire.

De vragen gaan over thema’s zoals woonomgeving, ruimtelijke ordening, dienstverlening en voorzieningen, verkeer en mobiliteit. Alle vragen beantwoorden duurt ongeveer een 30-tal minuten.
De antwoorden die u geeft op de vragenlijst worden strikt vertrouwelijk behandeld door Leefbaar Baarle.  De meningen en opinies van de deelnemers worden enkel anoniem kenbaar gemaakt. Individuele antwoorden worden niet gedeeld met de overheid noch met derden.Indien u nog vragen heeft over dit onderzoek kan u contact opnemen met Kristof Goethals, bestuurslid bij Leefbaar Baarle, via info@leefbaarbaarle.org

Het Leefbaar Baarle Team
PS 1: Op eenvoudig verzoek kan u de vragenlijst ook op papier ontvangen. Geef ons gerust een seintje.  De enquête is een initiatief van Leefbaar Baarle vzw.

PS 2: We definiëren Baarle in deze enquête als het gebied zoals dit ook in Hoplr is omschreven. Dit betekent dat ook gezinnen die in de omgeving van de Halewijnstationstraat wonen kunnen deelnemen. Zie onderstaande kaart…

Kaart enquêtegebied Baarle

15/4 – Geslaagde Vroegmorgenzangtocht in de Keuzemeersen spot Zomertaling

Het was een zeer geslaagde vroegmorgenzangtocht: 17 deelnemers, prachtig weer en veel vogelgezang.  Onder de deskundige begeleiding van Geert Spanoghe, verantwoordelijke voor het natuurgebied en vogelkenner, hoorden wij tijdens de ochtendwandeling het gezang van onder meer de slobeend, het blauwborstje, de groene specht, de boomklever, e.a. Verheugend nieuws is dat we ook de Zomertaling hebben gezien. De zomertaling (anas querquedula) is een kleine soort eend die op de Vlaamse rode lijst met bedreigde broedvogels staat. De  soort heeft het erg moeilijk om er in de winter erg veel zomertalingen worden gevangen in Afrika om op te eten en in de zomer wordt er op ze gejaagd in oost Europa. Het mannetje heeft een kenmerkende droge, korte, krakende wat kikkerachtige ‘klerrb’ roep (luister). In zomerkleed zijn de mannetjes zomertaling goed te herkennen aan een witte sikkel die over het oog naar de hals loopt (zie foto rechts) . Wandelaars of buurtbewoners die de roep horen of de Zomertaling zien kunnen dit steeds melden op waarnemingen.be van Natuurpunt of per mail naar Leefbaar Baarle.

Afbeeldingsresultaat voor blauwborstje        Garganey (Anas querquedula) RWD3.jpg

(foto’s wikipedia)

De interessante vroegmorgenzangtocht werd afgesloten met een heerlijk ontbijt in goed gezelschap…

 

Zwerfvuilactie: Gruute Kuis in Baarle !

Zondag 25 maart vond voor het achtste jaar op rij de Gentsche Gruute kuis plaats. Na het succes van vorig jaar heeft Leefbaar Baarle ook dit jaar opnieuw samen met de bewoners deze lenteschoonmaak opgezet in de verschillende woonwijken van ons dorp. Dit jaar schreven meer dan 40 bewoners zich in én werden er meer dan 110 vuilniszakken zwerfvuil opgehaald! Langs deze weg willen we in naam van alle dorpsbewoners de vrijwilligers HEEL ERG BEDANKEN !

Spijtig genoeg moesten we vaststellen dat er veel meer zwerfvuil aanwezig was dan vorig jaar. Vooral de bermen en bruggen over de E40, de Baarleveldestraat, de Raapstraat, de Moerstraat, de Gaverlandstraat en de Brouwerijstraat hebben last van zwerfvuil. Daardoor zijn we er niet in geslaagd om deze plekken volledig zwerfvuilvrij te maken. Met pijn in het hart moeten we ook vaststellen dat er slechts enkele weken na onze opruimactie, opnieuw zwerfvuil opduikt in het straatbeeld. Desalniettemin is onze ambitie om in 2019 dubbel zo veel vrijwilligers warm te maken om Baarle zwerfvuilvrij te maken. We rekenen ook op JOU (en de kinderen, buren, vrienden,…) om Baarle nog properder te maken!  Doe je mee?

Het Leefbaar Baarle Team