Teken onze Petities

Er lopen momenteel twee petities die zijn opgezet door Leefbaar Baarle vzw.

1. Voor een westelijke ontsluiting van Industriezone Drongen I

Industriezone Drongen I breidt uit. Dit brengt heel wat extra industrieverkeer met zich mee. De Vlaamse overheid stelt in het GRUP Booiebos een ontsluiting via de Baarleveldestraat voorop. Het vele extra vrachtverkeer zal echter een nadelige impact hebben op de woonkernen van Baarlevelde, Keuze en de Raapstraat.

Via de petitie willen we bekomen dat de ontsluiting ten westen van de industriezone wordt gerealiseerd. Daar is voldoende ruimte en geen bewoning. Industrie verkeer kan dan direct aansluiten op het snelwegennet. Door deze petitie te ondertekenen, ondersteun je onze vraag naar een westelijke ontsluiting van de industriezone Drongen I.


2. Red de Noordhout

Het Gents stadsbestuur heeft samen met enkele sociale huisvestigingsmaatschappijen plannen opgevat om verschillende woonblokken met meer dan 130 sociale wooneenheden te realiseren in de Noordhoutkouter. Een deel van de kouter wordt gereserveerd voor een stadslandbouwproject.

Samen met heel wat buurtbewoners komt Leefbaar Baarle op voor het VOLLEDIGE behoud van de kouter als open landbouwgebied.

We rekenen daarvoor graag ook op jouw steun. Daarom vragen we jou langs deze weg om onze petitie ‘Red De Noordhout’ te ondertekenen.

Corona-veilig wilgen knotten in natuurgebied de Keuzemeersen op zaterdag 6/3. Je kan gratis het knothout meenemen…

Er zijn heel wat wilgen die dringend geknot moeten worden. Dit is belangrijk om voor de weidevogels een veilige broedomgeving te creëren. Daarnaast zorgt het knotten voor heel wat natuurlijke holen en holtes die dankbaar gebruikt worden door tal van dieren. De knotwilgen zijn op die manier erg waardevolle natuurelementen in het schitterende historische Leielandschap in de Keuzemeersen.

Knotten is een mooie wintersport en wie dat wenst, kan knothout meenemen. Kom je samen met je bubbel knotten? Hier zie je alvast enkele praktische tips voor het knotten met een handzaag

Graag eigen snoei en knot-materiaal meebrengen. Dankzij de gewaardeerde steun van Tuinmachines Heye-Cornelis, hebben we ook enkele zaagmachines ter beschikking voor wie niet zelf over een zaagmachine beschikt.

Knotten gebeurt in je eigen bubbel van max 4. personen. Je staat met je bubbel in voor het zagen en weghalen van de takken. Je bubbel kan ook focussen op enkel weghalen van takken (nadat een andere bubbel een boom heeft geknot). Wie dit wenst kan snoeihout meenemen naar huis. Dit zijn vrij dikke, gezaagde takken …

Knotten in de Keuzemeersen

Praktisch:

 • Natuurbeheer activiteit in de Keuzemeersen: knotten van wilgen.
 • Afspraak tussen 9u00 en 9u11 onder de Goedingebrug (brug snelweg over de Leie), in Keuze, 9031 Baarle-Drongen .
 • Mondmasker.
 • Stevig waterdicht schoeisel (laarzen), handschoenen, warme kledij en fluo-jasje.
 • Graag eigen (motor)zaag en knotmateriaal meebrengen.
 • Er zijn enkele zaagmachines ter beschikking (met dank aan Tuinmachines Heye-Cornelis)
 • Begeleiders: Wim Vancauwenberghe van Leefbaar Baarle en Geert Spanoghe van Natuurpunt.

Graag aangeven dat je met een bubbel komt knotten door hier te registreren.

Wie komt knotten kan hout meenemen…
Initiatief in samenwerking tussen Leefbaar Baarle en Natuurpunt Gent

Structuurschets Baarle – inschrijven infomarkt

Baarle staat de komende jaren voor grote veranderingen: de uitbreiding van Leiehome, het RUP Groen, nieuwe sociale woningen in de Noordhoutkouter, de uitbreiding van het bedrijventerrein Drongen I, de heraanleg van het op- en afrittencomplex van de E40, … De voorbije maanden is in opdracht van Stad Gent door een studiebureau een Structuurschets voor Baarle opgemaakt. Je kan deze hier raadplegen op http://www.stad.gent/baarlemorgen en via dit document: https://stad.gent/…/20200710_poster_A0_aangepast_web.pdf.

Stad Gent hoort graag de mening van de inwoners van Baarle op dit voorstel. Dit kan op 2 manieren:

 1. Je kan deelnemen aan de infomarkt van 17 oktober 2020 die op verschillende tijdstippen tussen 15 en 18 uur plaatsvindt in het ontmoetingscentrum Baarle (oude melkerij). Op deze infomarkt kan je jou mening, suggesties, ideeën,… kwijt op de structuurschets voor Baarle.
  Je kan je hiervoor aanmelden tot 30/9. Inschrijven is verplicht en kan via https://inschrijvingevenementen.gent.be/…/e2fd086f-34ec…
 2. Het is echter bijzonder belangrijk om ook schriftelijk of per email je opmerkingen en ideeën te laten horen. Dit kan voor 30/9 via de ideeënbus aan het OTC of via baarlemorgen@stad.gent. Indien je ook graag wenst dat Leefbaar Baarle op de hoogte is van jouw ideeën, zet ons dan gerust in cc info@leefbaarbaarle.org .

Alvast hartelijk dank om ook jouw stem te laten horen. Dit is erg belangrijk voor de toekomst van Baarle.

Leefbaar Baarle in tijden van Corona

Het is de laatste maanden wat stil geweest rond Leefbaar Baarle. Door de Corona pandemie hebben in 2020 heel wat activiteiten niet kunnen plaatsvinden. In deze moeilijke tijden hebben ook de bestuurders van LBB meer aandacht besteed aan familie en professionele activiteiten. Dit betekent echter niet dat we ons niet langer inzetten voor ons dorp. Achter de schermen zijn we ons blijven inzetten rond de belangrijke dossiers voor ons dorp (Woonuitbreidingsgebied Noordhout, op- en afrittencomplex, uitbreiding industriezone, …).

Om onze leden te bedanken voor hun vertrouwen in Leefbaar Baarle ondanks de lagere activiteit, heeft de raad van Bestuur beslist om het lidmaatschap voor 2020 en 2021 te combineren. Daardoor kunt u lid zijn / blijven in 2020 en 2021 voor het lidmaatschapsbedrag van 1 jaar.


Binnenkort meer…

Kom naar het Repair Café en laat gratis je spullen herstellen.

Leefbaar Baarle en het Gents MilieuFront nodigen je graag uit op zondag 16 februari 2020 voor het tweede Repair Café in Drongen.

Wat is een Repair Café?

Een Repair Café (herstelcafé) is een gratis toegankelijke bijeenkomst waarop vrijwillige reparateurs helpen bij het herstellen van allerlei voorwerpen (kledij, elektrische apparaten, meubels, fietsen, speelgoed, PC of Laptop,…).

Hoe werkt het?

Je neemt van thuis kapotte spullen mee en je gaat tijdens het Repair Café samen met de vrijwillige (maar ervaren) reparateurs aan de slag. Er zijn repairkoffers met materiaal om alle mogelijke herstellingen uit te voeren.

Betalen hoeft alleen als er een wisselstuk nodig is om je fiets, broodrooster, broek … te repareren. Een vrije bijdrage mag natuurlijk altijd. Die gebruiken we om de repairkoffers aan te vullen.

Iedereen welkom

Ook wie niks te herstellen heeft is met de ganse familie welkom. Je kan genieten van een koffie, een stuk taart en nog veel meer. Intussen leer je samen met de kinderen hoe allerlei dingen worden hersteld in plaats van weggegooid. Opbrengsten van het café zijn volledig ten voordele van het Gents MilieuFront vzw (GMF).

GMF , Leefbaar Baarle en een enthousiast team van fixers, fietsherstellers, elektronische duizendpoten en textielherstellers kijken er alvast naar uit om jou op 16/2 in Drongen te verwelkomen!

Toegang is vrij. Je kan hier registeren om te laten weten dat je komt voor een herstelling, maar dit hoeft niet. Je kan gewoon langskomen…

Knotvoormiddag in de Keuzemeersen

Op zaterdag 8 februari 2020 organiseert Leefbaar Baarle in samenwerking met Natuurpunt Gent opnieuw een Wilgenknotdag in natuurgebied de Keuzemeersen.Er zijn heel wat wilgen die dringend geknot moeten worden. Dit is belangrijk om voor de weidevogels een veilige broedomgeving te creëren. Daarnaast zorgt het knotten voor heel wat natuurlijke holen en holtes die dankbaar gebruikt worden door tal van dieren. De knotwilgen zijn op die manier erg waardevolle natuurelementen in het schitterende historische Leielandschap in de Keuzemeersen.Knotten is een mooie wintersport en wie dat wenst, kan knothout meenemen.

Kom je meehelpen? Dan graag hier inschrijven

We kijken er alvast naar uit jou te verwelkomen!

Praktisch

 • Natuurbeheer activiteit in de Keuzemeersen:  knotten van wilgen.
 • Afspraak tussen 9u15 en 9u30 onder de Goedingenbrug (brug snelweg over de Leie), in Keuze, 9031 Baarle-Drongen (opgelet dit is een ander afspraakpunt dan eerder gecommuniceerd);
 • Stevig schoeisel (bij voorkeur laarzen), warme kledij en fluojasje;
 • Er is basis knotmateriaal beschikbaar, maar je kan ook zelf een (motor)zaag meebrengen;
 • Ook kinderen zijn welkom;
 • Begeleiders: Wim Vancauwenberghe van Leefbaar Baarle en Geert Spanoghe van Natuurpunt;
 • We sluiten af met een aperitief om 12u00.

Nieuwjaarsreceptie Baarle was groot succes

Ook dit jaar waren alle inwoners van Baarle van harte uitgenodigd door de Baarlese verenigingen om gratis deel te nemen aan de nieuwjaarsreceptie.

Deze 20ste editie vond plaats op zondag 5 januari van 11u tot 13u in het Ontmoetingscentrum (Oude Melkerij).

De hapjes, drankjes en gratis aperitiefconcert werden gesmaakt door de meer dan 400 aanwezigen…

Tot volgend jaar?

De Baarlese verenigingen

ADEMRUIMTE en LEEFBAAR BAARLE vragen masterplan voor de Gentse snelwegen R4 – E17 – B401 – E40

Ademruimte, een samenwerkingsverband van bewoners- en actiegroepen*, natuur- en milieubewegingen in de Gentse regio, vraagt in een open brief aan de Vlaamse regering om de studieopdracht over de vervanging van het E17-viaduct te Gentbrugge uit te breiden naar de snelwegen R4, E17, B401 en E40 in en rond Gent.

Via De Werkvennootschap loopt een overheidsopdracht waarvan de reikwijdte beperkt is tot het viaduct in Gentbrugge. Vandaag, op 9 oktober, moeten de offertes ingediend zijn.

Het E17-viaduct moet op termijn (en uiterlijk in 2045) vervangen worden een duurzaam alternatief, maar het project mag daartoe niet beperkt blijven. Dat is nochtans wat de enge
omschrijving van het voorwerp van de overheidsopdracht doet vrezen. Volgens Ademruimte zou dit een historische vergissing zijn.

Ademruimte vraagt bij aandrang om de scope te verbreden naar een masterplan voor de snelwegen in en rond Gent. De mobiliteits- en leefbaarheidsproblematiek raakt immers de gehele agglomeratie Gent, waar de genoemde snelwegen door woon- en natuurgebieden snijden. Er is een geografisch brede macrovisie nodig.

Ademruimte verwijst naar het Vlaamse regeerakkoord, dat gaat voor een ambitieus omgevingsbeleid met effectieve maatregelen die onze kostbare omgeving versterken.
Ademruimte wijst op het belang van haar oproep voor de huidige en vooral voor de volgende generaties.

De principes waaraan het gevraagde masterplan moet voldoen, zijn opgesomd in een 10-puntenmanifest (https://ademruimte.gent). Ademruimte roept iedereen op om dit manifest op haar website te ondertekenen.

Vermits de Vlaamse regering sterk inzet op actieve
betrokkenheid van burger en middenveld in een vroeg stadium van het proces, vraagt Ademruimte om ontvangen en gehoord te worden door de bevoegde Vlaamse minister.

(*)
Viadukaduk, bewonersgroep Gentbrugge en Ledeberg
Geen 2de R17, bewonersgroep voor een leefbaar Destelbergen en Heusden
Overlegplatform Zwijnaarde
Leefbaar Baarle vzw
WMV Werkgroep voor Milieu en Verkeer Sint-Denijs-Westrem en Afsnee
Comité Rozemarijn
Werkgroep PAG-as
Voor een beter Gent
Natuurpunt Gent – Natuurpunt Boven-Schelde – Natuurpunt Damvallei
GMF GentsMilieuFront

Info-avond Intunneling van de E40 in Baarle – 13/9/2019

Zoals je ongetwijfeld al hebt gehoord, komt er een nieuw op- en afrittencomplex van de E40 in Baarle-Drongen. Intussen is het onderzoek naar de milieu-impact van de plannen (Plan-MER) al een tijd afgerond. Daarin is duidelijk geworden dat de voorgestelde oplossingen voor de op- en afrit en de doortocht van de N466 door Baarle, een grote impact zullen hebben op de leefbaarheid van ons dorp en op de natuurhistorische waarde van het Leielandschap. De gemeente St-Martens-Latem, als stakeholder betrokken bij de MER procedure, heeft daarop een radicaal nieuw voorstel op de tafel gelegd: de intunneling van de E40 langsheen Baarle.

De E40 in Baarle (Bron foto: Google)

Omdat heel wat inwoners van Baarle benieuwd zijn naar wat dit juist inhoudt, organiseert Leefbaar Baarle een info-avond met bedenker Dirk Coopman als gastspreker. Na een analyse van de problemen met de alternatieven die het Agentschap Wegen en Verkeer heeft uitgewerkt, vertelt hij alles over zijn intunnelingsvoorstel van de E40 in Baarle en de voordelen hiervan. Aansluitend volgt een korte presentatie van mogelijke varianten op de intunneling die Leefbaar Baarle heeft uitgewerkt. Nadien is er ruime mogelijkheid om vragen te stellen en debat.

Over de gastspreker

Als Architect en Stedenbouwkundige verbonden aan de Faculteit Architectuur van de KU Leuven, won Dirk Coopman reeds verschillende prijzen waaronder de prestigieuze driejaarlijkse prijs voor stedenbouw van de ‘Academie Royale des sciences, des lettres & des beaux-arts . Hij is tevens oprichter van het strategisch adviesbureau voor besturen rond ruimtelijke ordening. Goede ruimtelijke ordening, creatie van kwalitatieve openbare ruimten, artistieke architectuur gaan daar hand in hand met juridisch-stedenbouwkundige optimalisaties. Dirk Coopman is auteur van talloze publicaties en maakte ook een gedetailleerd voorstel voor de intunneling van de E17 in Gentbrugge en Zwijnaarde.

Kortom, een niet te missen info-avond voor iedereen die begaan is met de woon- en leefomgeving in Baarle.

Praktisch

Wanneer: vrijdagavond 13/9/2019. Ontvangst vanaf 19u00. Start presentaties om 19u30. Slot met open bar en napraten om 21u00. Gezien de grote belangstelling, graag tijdig aanwezig zijn.

Waar: Refter van de Don Bosco school in Baarle. Ingang via Baarledorpstraat 4 OF via Kloosterstraat 6C in Baarle (Drongen)

Deelname: GRATIS. Inschrijven is verplicht. De organisatie behoudt het discretionaire recht inschrijvingen te annuleren en de toegang tot de zaal te ontzeggen.


Natuurbeheer-voormiddag in de Keuzemeersen

We nodigen je graag uit om met Leefbaar Baarle en Natuurpunt Gent de handen uit de mouwen te steken in natuurgebied De Keuzemeersen.

Over dit evenement

Op zaterdagvoormiddag 14/9/2019 organiseert Leefbaar Baarle voor de 4de keer een natuurbeheer-activiteit in de Keuzemeersen.  Dit groen- en natuurgebied langs de Leie in Baarle vormt samen met de Latemse meersen ook één van de laatste stukken ongerept Leiëlandschap. De meersen vergen echter geregeld onderhoud. Met Leefbaar Baarle willen we Natuurpunt Gent actief hierbij helpen.  Dit lukt enkel dankzij de inzet van vrijwilligers.

We nodigen jou dan ook graag uit om een handje te komen helpen.

Meld je hier aan en doe mee aan een leuke en gezonde buitenactiviteit samen met een groep enthousiaste medebewoners van Baarle. Zowel volwassenen als kinderen zijn welkom. 

We kijken er alvast naar uit jou op 14/9/2019 te verwelkomen! Afspraak om 9u00. We eindigen om 12u00 met een welverdiende verfrissing…

Tot dan,

Het Leefbaar Baarle Team

Kort videoverslag over de natuurbeheer-voormiddag in 2018.