Structuurschets Baarle – inschrijven infomarkt

Baarle staat de komende jaren voor grote veranderingen: de uitbreiding van Leiehome, het RUP Groen, nieuwe sociale woningen in de Noordhoutkouter, de uitbreiding van het bedrijventerrein Drongen I, de heraanleg van het op- en afrittencomplex van de E40, … De voorbije maanden is in opdracht van Stad Gent door een studiebureau een Structuurschets voor Baarle opgemaakt. Je kan deze hier raadplegen op http://www.stad.gent/baarlemorgen en via dit document: https://stad.gent/…/20200710_poster_A0_aangepast_web.pdf.

Stad Gent hoort graag de mening van de inwoners van Baarle op dit voorstel. Dit kan op 2 manieren:

 1. Je kan deelnemen aan de infomarkt van 17 oktober 2020 die op verschillende tijdstippen tussen 15 en 18 uur plaatsvindt in het ontmoetingscentrum Baarle (oude melkerij). Op deze infomarkt kan je jou mening, suggesties, ideeën,… kwijt op de structuurschets voor Baarle.
  Je kan je hiervoor aanmelden tot 30/9. Inschrijven is verplicht en kan via https://inschrijvingevenementen.gent.be/…/e2fd086f-34ec…
 2. Het is echter bijzonder belangrijk om ook schriftelijk of per email je opmerkingen en ideeën te laten horen. Dit kan voor 30/9 via de ideeënbus aan het OTC of via baarlemorgen@stad.gent. Indien je ook graag wenst dat Leefbaar Baarle op de hoogte is van jouw ideeën, zet ons dan gerust in cc info@leefbaarbaarle.org .

Alvast hartelijk dank om ook jouw stem te laten horen. Dit is erg belangrijk voor de toekomst van Baarle.

Leefbaar Baarle in tijden van Corona

Het is de laatste maanden wat stil geweest rond Leefbaar Baarle. Door de Corona pandemie hebben in 2020 heel wat activiteiten niet kunnen plaatsvinden. In deze moeilijke tijden hebben ook de bestuurders van LBB meer aandacht besteed aan familie en professionele activiteiten. Dit betekent echter niet dat we ons niet langer inzetten voor ons dorp. Achter de schermen zijn we ons blijven inzetten rond de belangrijke dossiers voor ons dorp (Woonuitbreidingsgebied Noordhout, op- en afrittencomplex, uitbreiding industriezone, …).

Om onze leden te bedanken voor hun vertrouwen in Leefbaar Baarle ondanks de lagere activiteit, heeft de raad van Bestuur beslist om het lidmaatschap voor 2020 en 2021 te combineren. Daardoor kunt u lid zijn / blijven in 2020 en 2021 voor het lidmaatschapsbedrag van 1 jaar.


Binnenkort meer…

Kom naar het Repair Café en laat gratis je spullen herstellen.

Leefbaar Baarle en het Gents MilieuFront nodigen je graag uit op zondag 16 februari 2020 voor het tweede Repair Café in Drongen.

Wat is een Repair Café?

Een Repair Café (herstelcafé) is een gratis toegankelijke bijeenkomst waarop vrijwillige reparateurs helpen bij het herstellen van allerlei voorwerpen (kledij, elektrische apparaten, meubels, fietsen, speelgoed, PC of Laptop,…).

Hoe werkt het?

Je neemt van thuis kapotte spullen mee en je gaat tijdens het Repair Café samen met de vrijwillige (maar ervaren) reparateurs aan de slag. Er zijn repairkoffers met materiaal om alle mogelijke herstellingen uit te voeren.

Betalen hoeft alleen als er een wisselstuk nodig is om je fiets, broodrooster, broek … te repareren. Een vrije bijdrage mag natuurlijk altijd. Die gebruiken we om de repairkoffers aan te vullen.

Iedereen welkom

Ook wie niks te herstellen heeft is met de ganse familie welkom. Je kan genieten van een koffie, een stuk taart en nog veel meer. Intussen leer je samen met de kinderen hoe allerlei dingen worden hersteld in plaats van weggegooid. Opbrengsten van het café zijn volledig ten voordele van het Gents MilieuFront vzw (GMF).

GMF , Leefbaar Baarle en een enthousiast team van fixers, fietsherstellers, elektronische duizendpoten en textielherstellers kijken er alvast naar uit om jou op 16/2 in Drongen te verwelkomen!

Toegang is vrij. Je kan hier registeren om te laten weten dat je komt voor een herstelling, maar dit hoeft niet. Je kan gewoon langskomen…

Knotvoormiddag in de Keuzemeersen

Op zaterdag 8 februari 2020 organiseert Leefbaar Baarle in samenwerking met Natuurpunt Gent opnieuw een Wilgenknotdag in natuurgebied de Keuzemeersen.Er zijn heel wat wilgen die dringend geknot moeten worden. Dit is belangrijk om voor de weidevogels een veilige broedomgeving te creëren. Daarnaast zorgt het knotten voor heel wat natuurlijke holen en holtes die dankbaar gebruikt worden door tal van dieren. De knotwilgen zijn op die manier erg waardevolle natuurelementen in het schitterende historische Leielandschap in de Keuzemeersen.Knotten is een mooie wintersport en wie dat wenst, kan knothout meenemen.

Kom je meehelpen? Dan graag hier inschrijven

We kijken er alvast naar uit jou te verwelkomen!

Praktisch

 • Natuurbeheer activiteit in de Keuzemeersen:  knotten van wilgen.
 • Afspraak tussen 9u15 en 9u30 onder de Goedingenbrug (brug snelweg over de Leie), in Keuze, 9031 Baarle-Drongen (opgelet dit is een ander afspraakpunt dan eerder gecommuniceerd);
 • Stevig schoeisel (bij voorkeur laarzen), warme kledij en fluojasje;
 • Er is basis knotmateriaal beschikbaar, maar je kan ook zelf een (motor)zaag meebrengen;
 • Ook kinderen zijn welkom;
 • Begeleiders: Wim Vancauwenberghe van Leefbaar Baarle en Geert Spanoghe van Natuurpunt;
 • We sluiten af met een aperitief om 12u00.

Nieuwjaarsreceptie Baarle was groot succes

Ook dit jaar waren alle inwoners van Baarle van harte uitgenodigd door de Baarlese verenigingen om gratis deel te nemen aan de nieuwjaarsreceptie.

Deze 20ste editie vond plaats op zondag 5 januari van 11u tot 13u in het Ontmoetingscentrum (Oude Melkerij).

De hapjes, drankjes en gratis aperitiefconcert werden gesmaakt door de meer dan 400 aanwezigen…

Tot volgend jaar?

De Baarlese verenigingen

ADEMRUIMTE en LEEFBAAR BAARLE vragen masterplan voor de Gentse snelwegen R4 – E17 – B401 – E40

Ademruimte, een samenwerkingsverband van bewoners- en actiegroepen*, natuur- en milieubewegingen in de Gentse regio, vraagt in een open brief aan de Vlaamse regering om de studieopdracht over de vervanging van het E17-viaduct te Gentbrugge uit te breiden naar de snelwegen R4, E17, B401 en E40 in en rond Gent.

Via De Werkvennootschap loopt een overheidsopdracht waarvan de reikwijdte beperkt is tot het viaduct in Gentbrugge. Vandaag, op 9 oktober, moeten de offertes ingediend zijn.

Het E17-viaduct moet op termijn (en uiterlijk in 2045) vervangen worden een duurzaam alternatief, maar het project mag daartoe niet beperkt blijven. Dat is nochtans wat de enge
omschrijving van het voorwerp van de overheidsopdracht doet vrezen. Volgens Ademruimte zou dit een historische vergissing zijn.

Ademruimte vraagt bij aandrang om de scope te verbreden naar een masterplan voor de snelwegen in en rond Gent. De mobiliteits- en leefbaarheidsproblematiek raakt immers de gehele agglomeratie Gent, waar de genoemde snelwegen door woon- en natuurgebieden snijden. Er is een geografisch brede macrovisie nodig.

Ademruimte verwijst naar het Vlaamse regeerakkoord, dat gaat voor een ambitieus omgevingsbeleid met effectieve maatregelen die onze kostbare omgeving versterken.
Ademruimte wijst op het belang van haar oproep voor de huidige en vooral voor de volgende generaties.

De principes waaraan het gevraagde masterplan moet voldoen, zijn opgesomd in een 10-puntenmanifest (https://ademruimte.gent). Ademruimte roept iedereen op om dit manifest op haar website te ondertekenen.

Vermits de Vlaamse regering sterk inzet op actieve
betrokkenheid van burger en middenveld in een vroeg stadium van het proces, vraagt Ademruimte om ontvangen en gehoord te worden door de bevoegde Vlaamse minister.

(*)
Viadukaduk, bewonersgroep Gentbrugge en Ledeberg
Geen 2de R17, bewonersgroep voor een leefbaar Destelbergen en Heusden
Overlegplatform Zwijnaarde
Leefbaar Baarle vzw
WMV Werkgroep voor Milieu en Verkeer Sint-Denijs-Westrem en Afsnee
Comité Rozemarijn
Werkgroep PAG-as
Voor een beter Gent
Natuurpunt Gent – Natuurpunt Boven-Schelde – Natuurpunt Damvallei
GMF GentsMilieuFront

Info-avond Intunneling van de E40 in Baarle – 13/9/2019

Zoals je ongetwijfeld al hebt gehoord, komt er een nieuw op- en afrittencomplex van de E40 in Baarle-Drongen. Intussen is het onderzoek naar de milieu-impact van de plannen (Plan-MER) al een tijd afgerond. Daarin is duidelijk geworden dat de voorgestelde oplossingen voor de op- en afrit en de doortocht van de N466 door Baarle, een grote impact zullen hebben op de leefbaarheid van ons dorp en op de natuurhistorische waarde van het Leielandschap. De gemeente St-Martens-Latem, als stakeholder betrokken bij de MER procedure, heeft daarop een radicaal nieuw voorstel op de tafel gelegd: de intunneling van de E40 langsheen Baarle.

De E40 in Baarle (Bron foto: Google)

Omdat heel wat inwoners van Baarle benieuwd zijn naar wat dit juist inhoudt, organiseert Leefbaar Baarle een info-avond met bedenker Dirk Coopman als gastspreker. Na een analyse van de problemen met de alternatieven die het Agentschap Wegen en Verkeer heeft uitgewerkt, vertelt hij alles over zijn intunnelingsvoorstel van de E40 in Baarle en de voordelen hiervan. Aansluitend volgt een korte presentatie van mogelijke varianten op de intunneling die Leefbaar Baarle heeft uitgewerkt. Nadien is er ruime mogelijkheid om vragen te stellen en debat.

Over de gastspreker

Als Architect en Stedenbouwkundige verbonden aan de Faculteit Architectuur van de KU Leuven, won Dirk Coopman reeds verschillende prijzen waaronder de prestigieuze driejaarlijkse prijs voor stedenbouw van de ‘Academie Royale des sciences, des lettres & des beaux-arts . Hij is tevens oprichter van het strategisch adviesbureau voor besturen rond ruimtelijke ordening. Goede ruimtelijke ordening, creatie van kwalitatieve openbare ruimten, artistieke architectuur gaan daar hand in hand met juridisch-stedenbouwkundige optimalisaties. Dirk Coopman is auteur van talloze publicaties en maakte ook een gedetailleerd voorstel voor de intunneling van de E17 in Gentbrugge en Zwijnaarde.

Kortom, een niet te missen info-avond voor iedereen die begaan is met de woon- en leefomgeving in Baarle.

Praktisch

Wanneer: vrijdagavond 13/9/2019. Ontvangst vanaf 19u00. Start presentaties om 19u30. Slot met open bar en napraten om 21u00. Gezien de grote belangstelling, graag tijdig aanwezig zijn.

Waar: Refter van de Don Bosco school in Baarle. Ingang via Baarledorpstraat 4 OF via Kloosterstraat 6C in Baarle (Drongen)

Deelname: GRATIS. Inschrijven is verplicht. De organisatie behoudt het discretionaire recht inschrijvingen te annuleren en de toegang tot de zaal te ontzeggen.


Natuurbeheer-voormiddag in de Keuzemeersen

We nodigen je graag uit om met Leefbaar Baarle en Natuurpunt Gent de handen uit de mouwen te steken in natuurgebied De Keuzemeersen.

Over dit evenement

Op zaterdagvoormiddag 14/9/2019 organiseert Leefbaar Baarle voor de 4de keer een natuurbeheer-activiteit in de Keuzemeersen.  Dit groen- en natuurgebied langs de Leie in Baarle vormt samen met de Latemse meersen ook één van de laatste stukken ongerept Leiëlandschap. De meersen vergen echter geregeld onderhoud. Met Leefbaar Baarle willen we Natuurpunt Gent actief hierbij helpen.  Dit lukt enkel dankzij de inzet van vrijwilligers.

We nodigen jou dan ook graag uit om een handje te komen helpen.

Meld je hier aan en doe mee aan een leuke en gezonde buitenactiviteit samen met een groep enthousiaste medebewoners van Baarle. Zowel volwassenen als kinderen zijn welkom. 

We kijken er alvast naar uit jou op 14/9/2019 te verwelkomen! Afspraak om 9u00. We eindigen om 12u00 met een welverdiende verfrissing…

Tot dan,

Het Leefbaar Baarle Team

Kort videoverslag over de natuurbeheer-voormiddag in 2018.

Wij zijn trots: Bijna 100 deelnemers voor de Gruute kuis in Baarle!

Op zondag 31 maart 2019 organiseerde Leefbaar Baarle voor de 3de keer de Gentsche Gruute kuis in Baarle. De Gruute Kuis is een intiatief van IVAGO in samenwerking met andere stadsdiensten.

Bijna honderd dorpsbewoners – 93 om exact te zijn – hebben zich ingezet om de wegen en bermen in de verschillende wijken van Baarle zwerfvuilvrij te maken. 100 deelnemers op 2.500 bewoners: dit is 3 keer hoger dan het gemiddelde in Gent. We kunnen dus oprecht trots zijn op het engagement van de bewoners van Baarle! Wie durft beweren dat de inwoners in de Gentse rand ‘verkavelingsegoïsten’ zijn, heeft het dus grondig fout. In totaal hebben we 146 zakken zwerfvuil opgeruimd. Aan gemiddeld 15kg per zak (inschatting door Ivago) komt dit op zowat 2 ton zwerfvuil!

Deze uitzonderlijke inzet is ook de media niet ontgaan. Bekijk hier de AVS reportage over de Gensche Gruute Kuis in Baarle die zondagavond 31/3 uitgezonden werd. Je kan ook de artikels van Radio2 Oost-Vlaanderen en Het Laatste Nieuws nalezen.

Oproep aan de beleidsmakers

Langs de ander kant is deze massale deelname een belangrijk signaal voor de bevoegde overhedendat er iets moet gebeuren aan het zwerfvuilprobleem in Baarle. Zwarte punten zijn de op- en afrit, de bushaltes, de toegangswegen naar de industriezone en de wegen in de buurt van de snelweg en de snelwegparking. Maar ook langs de meer landelijke wegen wordt er geregeld afval gedumpt.

Door de nabijheid van de snelweg, op- en afritten, snelwegparkings en de industriezone verdient Baarle een meer proactieve aanpak van het zwerfvuil. Enkele strategisch geplaatste afval vangnetten en wat meer controle zou al heel wat zwerfvuil en sluikstort kunnen voorkomen. In het Gentse veegplan moet ons inziens meer aandacht besteed worden aan zwerfvuilgevoelige zones in de Gentse rand. We vragen ons ook af in welke mate (zwerfvuilgevoelige) straten in het buitengebied zijn opgenomen in de netheidsbarometer. Misschien is het een goed idee om net als in het Meetjesland, ook in Baarle sluikstortcamera’s te plaatsen

Ook de Vlaamse overheid en het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) moeten vaker zwerfvuil ruimen aan op- en afritten en moeten er veel strikter op toezien dat snelwegparkings in Baarle-Drongen zwerfvuilvrij worden gehouden door de uitbater. Dit is momenteel absoluut niet het geval. Het is beschamend hoe de parking in Drongen langs de E40 richting Brussel er momenteel bijligt (zie foto’s hieronder). Dit is absoluut geen visitekaartje voor Gent als aantrekkelijke stad. Er stoppen immers heel wat buitenlandse toeristen op deze parking om de benen eens strekken. Wat de zaak nog erger maakt is het feit dat de parking net naast de Leie en het natuurgebied de Keuzemeersen gelegen is.

Dank

Baarle van zwerfvuil verlossen lukte enkel het enthousiasme van alle vrijwilligers en zoneverantwoordelijken. Hartelijk dank hiervoor! Ook een dikke pluim voor de jongeren van de Chiro Baarle. Dankzij de inzet van alle vrijwilligers hebben we zo goed als alle wegen en bermen in Baarle zwerfvuilvrij kunnen maken. We danken ook de stadsdiensten en Ivago om het initiatief te nemen voor de Gentsche Gruute Kuis.

We hopen dat de Baarlenaren enkele dagen (weken?) kunnen genieten van een proper Baarle. En tot slot roepen we alle weggebruikers op om geen afval meer uit het raam te kieperen! Waarvoor dank.

Wilgenknotdag

Op zaterdag 23 februari 2019 organiseerde Leefbaar Baarle in samenwerking met Natuurpunt Gent opnieuw een Wilgenknotdag in natuurgebied de Keuzemeersen. Er was een grote opkomst van vrijwilligers waardoor er heel wat werk verricht is:

– er werd een wilgenwand gevlochten
– in de dreef werd het te veel aan opschietende eiken verwijderd en de onderste takken van de knotwilgen gesnoeid
– in de weide aan de poel werden de wilgen geknot


De knotdag werd afgesloten met een heerlijk soepje. 
Nog eens heel erg bedankt aan alle vrijwilligers!