AWV kondigt de opstart van de MER procedure aan tijdens het feedbackmoment op 1/12/2016

AWV organiseerde op 1/12/2016 een feedbackmoment rond de ronde tafels waarop bewoners van Baarle alternatieven konden formuleren. Het belangrijkste nieuws was de aankondiging van de publicatie van de kennisgevingsnota in het kader van de MER-procedure in de tweede helft van januari 2017. Daarmee zal de officiële procedure voor de aanleg van het nieuwe op- en afrittencomplex in Baarle-Drongen van start gaan. Tijdens de bijeenkomst presenteerde  Engie Tractebel, het studiebureau dat door AWV is aangesteld, de resultaten van een bijkomend onderzoek naar 2 westelijk gelegen mogelijke locatie voor het nieuwe op- en afrittencomplex. U kunt de details van deze 2 westelijke scenario’s hier downloaden.

Leefbaar Baarle kan zich niet vinden in deze westelijke oplossingen. Op 3 oktober organiseerden we immers een debatavond met 120 inwoners van over heel Baarle (Noord, West , Zuid en Oost). De zaal stemde zo goed als unaniem voor een rechtstreekse ontsluiting van de industrie-zone via de E40.  2/3 van de zaal stemden tegen de ringweg en 2/3 van de zaal stemde voor een nieuwe op- en afrit op de huidige locatie.  Leefbaar Baarle pleit dan ook resoluut voor een oplossing die aan deze 3 breed gedragen voorwaarden voldoet. Jammer genoeg voldoet geen enkel van de momenteel door AWV voorgestelde scenario’s aan de 3 wensen van de bevolking van Baarle.

U kunt de presentatie van het AWV die is getoond tijdens het feedbackmoment hier downloaden.

 

Veilig verkeer rond de school

Leefbaar Baarle steunt met veel enthousiasme de oproep van Don Bosco Baarle voor een veiligere route naar school. 

Op maandag 21/11/2016 kwamen alle kinderen van Don Bosco Baarle op straat met Sam, de verkeersslang, om te protesteren tegen de onveilige verkeerssituatie in de buurt van de school. Ze overhandigden hun wensen aan Gentse mobiliteitsschepen Filip Watteeuw en een enkele andere Gentse politici. Ook de media waren van de partij, en er verscheen onder andere een artikel in het Nieuwsblad en er was een reportage op Tv-zender AVS.

Eén van de punten die de school aankaart is het gevaarlijke zware vrachtverkeer. Ook het feit dat er te snel gereden wordt, ligt onomstotelijk vast. Enige weken geleden betrapte een mobiele flitspaal ter hoogte van de school op enkele dagen tijd niet minder dan 2.842 bestuurders op overdreven snelheid. Het is echter niet Stad Gent maar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat bevoegd is voor de N466 door de dorpskern.

Leefbaar Baarle wil dan ook volgende eisen naar het AWV naar voren schuiven:
1.  het onverwijld toepassen van effectieve snelheidsremmende maatregelen ter hoogte van de school;
2. het ontraden van zwaar verkeer doorheen de dorpskern;
3. het integraal opnemen en onmiddellijk uitvoeren van alle bouwstenen van het op stapel staande project voor een nieuw op- en afrittencomplex, dus inclusief de aanleg van de N466 door het dorp en de ontsluiting van de industriezone;
4. bij het ontwerp van het nieuwe op- en afrittenkiezen opteren voor een oplossing waarbij de capaciteit niet hoger ligt dan bij het huidige complex, waardoor er geen extra verkeer zal worden aangezogen doorheen de dorpskern;
5. het onstsluiten van het bedrijventerrein via de E40 zodat het (zware) verkeer van en naar de industriezone niet langer via de fietsroutes van de schoolkinderen dient te lopen.

We blijven dit natuurlijk verder opvolgen.