Nieuwsbrief en publieke berichten

Abonneer je voor onze nieuwsbrief (gratis)

Meest recente Nieuwsbrief (April )

Ongetwijfeld heb je het gemerkt, dankzij de inzet van meer dan 40 vrijwilligers hebben we ook in jouw buurt zwerfvuil kunnen opruimen. Meer hierover verder in deze nieuwsbrief. Het hoofdpunt is natuurlijk de lancering van onze enquête ‘Dorp inzicht Baarle’. Bij deze een warme oproep om jouw  mening en ideeën over Baarle met ons te delen. Deze enquête is een unieke kans om mee te bepalen in welke richting waar ons dorp moet uitgaan.  De resultaten van de enquête zullen onder meer gebruikt worden in het grote verkiezingsdebat dat we in juni organiseren. Ook hierover vind je meer details in deze nieuwsbrief. We wensen je alvast leesplezier…

Het Leefbaar Baarle Team

Belangrijke oproep aan de inwoners van Baarle
Leefbaar Baarle wil graag uw mening kennen over hoe u de leefomgeving in Baarle ervaart: welke voorzieningen zijn nodig, wat zijn de grootste ergernissen, welke verbeteringen zijn mogelijk, enz… De informatie die we zo verzamelen willen we als basis gebruiken om na te denken hoe we de leefbaarheid van ons dorp verder kunnen verbeteren. Leefbaar Baarle wil de resultaten van deze enquête ook gebruiken om gefundeerd te overleggen met beleidsmakers en overheidsinstanties.
De vragen in de enquête ‘Dorp inzicht Baarle’ gaan over leefbaarheid, woonomgeving, ruimtelijke ordening, dienstverlening en voorzieningen, verkeer en mobiliteit.
Het is mogelijk om met elk lid van het gezin telkens apart de enquête in te vullen. De volledige enquête beantwoorden duurt ongeveer een 30-tal minuten.Voor het tweede en verdere gezinslid is de enquête wat korter. De antwoorden die u geeft op de vragenlijst worden STRIKT VERTROUWELIJK behandeld door Leefbaar Baarle.  De meningen en opinies van de deelnemers worden enkel samengevat en anoniem kenbaar gemaakt. Individuele antwoorden worden niet gedeeld met de overheid noch met derden.
Alvast heel erg bedankt om wat tijd vrij te maken om onze enquête in te vullen. Uw menig en inzichten zijn bijzonder waardevol en belangrijk voor de toekomst van ons dorp!   Ga naar de enquête…
 

Meer dan 110 vuilniszakken zwerfvuil opgehaald
Zondag 25 maart vond voor het achtste jaar op rij de Gentsche Gruute kuis plaats. Na het succes van vorig jaar heeft Leefbaar Baarle ook dit jaar opnieuw samen met de bewoners deze lenteschoonmaak opgezet in de verschillende woonwijken van ons dorp. Dit jaar schreven meer dan 40 bewoners zich in én werden er meer dan 110 vuilniszakken zwerfvuil opgehaald! Langs deze weg willen we in naam van alle dorpsbewoners de vrijwilligers HEEL ERG BEDANKEN!  Bekijk enkele foto’s van de Gruute Kuis in Baarle 2018…

Spijtig genoeg moesten we vaststellen dat er veel meer zwerfvuil aanwezig was dan vorig jaar. Vooral de bermen en bruggen over de E40, de Baarleveldestraat, de Raapstraat, de Moerstraat, de Gaverlandstraat en de Brouwerijstraat hebben last van zwerfvuil. Daardoor zijn we er niet in geslaagd om deze plekken volledig zwerfvuilvrij te maken. Met pijn in het hart moeten we ook vaststellen dat er slechts enkele weken na onze opruimactie, opnieuw zwerfvuil opduikt in het straatbeeld. Desalniettemin is onze ambitie om in 2019 dubbel zo veel vrijwilligers warm te maken om Baarle zwerfvuilvrij te maken. We rekenen ook op JOU (en de kinderen, buren, vrienden,…) om Baarle nog properder te maken!  Alvast hartelijk dank om dit te overwegen en aarzel niet om in tussentijd zo nu en dan de bermen in jouw buurt op te ruimen…

Verkiezingsdebat met de Gentse kopstukken
Leefbaar Baarle organiseert een verkiezingsdebat met de Gentse kopstukken op vrijdagavond 22 juni 2018 om 19u30. Volgende kopstukken en kandidaat burgemeesters delen hun ideeën over de toekomst van Stad Gent en in het bijzonder van Baarle en Drongen:

 • Rudy Coddens (SPA) en Filip Watteeuw (Groen)
 • Mathias De Clercq en Sofie Bracke (Open VLD)
 • Mieke Van Hecke (CD&V)
 • afgevaardigde van NV-A

Het debat zal gaan rond de grote onderwerpen die de bewoners van Gent, Drongen en Baarle aanbelangen. Zonder dat deze al vastgelegd zijn, kunnen we volgende thema’s al naar voren schuiven:

 • Toekomstbeeld voor de Stad en de woonkernen in de Stadsrand
 • Leefbaarheid en leefmilieu
 • Groen en natuur
 • Mobiliteit
 • Veiligheid
 • Sociale zorg
 • Economie en ondernemen
 • Financiën en belastingen

Vertrekkend vanuit een globale en principiële visie, vragen we aan de kopstukken wat dit concreet voor Drongen en Baarle betekent. We zullen daarbij hete hangijzers zoals het nieuwe op- en afrittencomplex en de plannen voor 3 nieuwe sociale woonwijken in Baarle en Drongen niet uit de weg gaan.

Graag tijdig inschrijven, er zijn slecht 200 plaatsen beschikbaar.

Resultaten van Mijn Lucht Mijn SchoolIn veel van onze scholen is de luchtkwaliteit zorgwekkend of ronduit slecht. Dat is de conclusie van de eerste grootschalige meting van de luchtkwaliteit in 222 Belgische scholen door Greenpeace. De metingen gebeurden gedurende 4 weken in november en december 2017. Leefbaar Baarle sponsorde samen met enkele ouders voor een groot deel de meting in de dorpschool van Baarle.
De scholen ontvingen intussen hun individuele meetresultaten en gepersonaliseerde aanbevelingen.  Uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat de waardes voor de school in Baarle vrij goed zijn. De Europese grenswaarde bedraagt 40 mg per kubieke meter, de school zit net boven de 20 mg per kubieke meter. Volgens Greenpeace zou de grenswaarde echter op 20 mg per kubieke meter moeten liggen. Dit betekent dat de luchtkwaliteit op de school voor Greenpeace net op de aanvaardbaarheidsgrens ligt, wat niet kan gezegd worden van een groot aantal scholen die meededen aan het initiatief.Lees het volledige rapport

Lees de samenvatting van het rapport

Nieuwe kledingwinkel in BaarleAandachtige voorbijgangers hebben het wellicht al opgemerkt, er is een nieuwe kledingwinkel in Baarle: Bo-tique. Je vindt er trendy kledij voor een betaalbare prijs. Ook voor mensen met een maatje meer. Je vindt heel wat foto’s op de Facebookpagina van Bo-tique.
Bo-tique – Baarleveer 14, Baarle – Open op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag en ook op zondagnamiddag.Dit bericht is geen advertentie. Leefbaar Baarle ondersteunt graag lokale winkels en ondernemingen.

Lid worden van Leefbaar Baarle VZW?

Wilt u lid worden, of kent u buren of vrienden die lid willen worden? Laat het ons zeker weten met een mailtje naar info@leefbaarbaarle.org.  Lid worden kan ook online.

Het lidgeld (30 EUR) draagt ondermeer bij tot het inhuren experten die ons bijstaan rond het dossier van het op- en afrittencomplex, wat moet leiden tot de best mogelijk leefbare oplossing voor alle inwoners van Baarle. Maar zoals je in deze nieuwsbrief al kon lezen, staan er nog veel andere zaken op de agenda die een verhoogde aandacht vergen… Leefbaar Baarle wil de de stem van de bewoners van Baarle voldoende luid laten klinken en heeft daarvoor ook uw steun nodig.  Alvast hartelijk dank!

Ook nieuws te melden?

Aarzel niet om Leefbaar Baarle op de hoogte te brengen via info@leefbaarbaarle.org.