Infosessie projecten in Baarle, vrijdag 17/03/2023

Op vrijdag 17/03/2023 organiseerde Leefbaar Baarle een Infosessie over de projecten in Baarle. We verwelkomden meer dan 60 deelnemers. Tijdens de infosessie vertelden we over de nieuwe evoluties in de dossiers van het woonuitbreidingsgebied Noordhout, het afrittencomplex, en de vervanging van de bruggen over de E40. We lichtten ook de inspraakreactie van Leefbaar Baarle en de ingesproken alternatieven voor het op- en afrittencomplex toe. Je kan de slides van de gegeven presentatie hier https://bit.ly/LBB-Pres-A230317

Vroegmorgenzangtocht in de Keuzemeersen met vogelkenner Geert Spanoghe

Foto van Blauwborstje door Bernard Stam onder Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic licentie.

Graag nodigen wij u uit voor een Vroegmorgenzangtocht in de Keuzemeersen op zondagochtend 30 april 2023.  Het is unieke kans om onder  de deskundige begeleiding van Geert Spanoghe, verantwoordelijke voor het natuurgebied en vogelkenner, tijdens een ochtendwandeling naar de zang van de vele vogels in de Keuzemeersen te gaan luisteren.

In de Keuzemeersen zijn de slobeend, gele kwikstaart, steenuil, een tiental paar kievit en rietgors jaarlijkse broedvogels. Zomertaling, grutto en zelfs paapje hebben er de laatste jaren ook gebroed. Wie weet, zien we wel een blauwborstje (zie foto)? De flora is bijna identiek aan die van de Assels of de Bourgoyen-Ossemeersen met als smaakmakers schildereprijs, waterviolier, pijptorkruid, veel pinksterbloem en muizenstaartje.

Kortom, een unieke en leerrijke wandelervaring in de Keuzemeersen. Vlug inschrijven is de boodschap. Het aantal deelnemers is beperkt tot max 20 (kinderen meegeteld)!

Praktisch

Graag hier aanmelden. Neem een ‘ticket’ per deelnemer.

We verzamelen zondagochtend 30 april 23023 om 7u00 aan de start van het wandelpad ter hoogte van de Keuzemeers 1 te Baarle (Drongen). Vertrek is gepland om 7u10. Einde is voorzien rond 9u00 met een ontbijtpicknick.

Om tijdens de wandeling goed naar de deskundige uitleg van Geert te luisteren, kan je je eigen smartphone meebrengen (met mobiel data-abonnement). Je krijgt ter plekke de nodige instructies.

Meebrengen:

 • Gepaste kledij en schoeisel
 • Smartphone met data-abonnement
 • Verrekijker of veldkijker
 • Goed ochtendhumeur

Hieronder enkele sfeerbeelden van vorige edities…

Zwerfvuilactie: Gruute kuis in Baarle

Op zondagvoormiddag 23 april 2023 organiseert Leefbaar Baarle voor de 5de keer de Gentsche Gruute kuis in Baarle. De Gruute Kuis is een intiatief van IVAGO in samenwerking met andere stadsdiensten. Na het succes van de vorige edities wil Leefbaar Baarle ook dit jaar opnieuw samen met de bewoners deze lenteschoonmaak opzetten in de verschillende woonwijken van ons dorp. De bermen zwerfvuilvrij maken, de wijk opnieuw laten blinken, blikjes uit het water vissen, onkruid wieden op voet- en fietspaden … alles mag om Baarle zo proper mogelijk te krijgen. In 2022 waren er een 30-tal deelnemers. Op onze website kan je een kort verslag lezen en de foto’s bekijken. In 2019 hielpen zelfs meer dan 90 bewoners mee om 146 vuilniszakken zwerfvuil op te halen. Deze uitzonderlijke inzet was ook de media niet ontgaan. Lees hier het artikel van Radio2 Oost-Vlaanderen.

Ook voor de editie 2023 zoeken we  vrijwilligers, zodat ook jouw straat en buurt in Baarle zwerfvuilvrij kan worden opgeruimd.  Als ook jij een handje meehelpt, is de klus in een 2-tal uurtjes geklaard. Samen kunnen we ook jouw straat, buurt en wijk verlossen van zwerfvuil! Kortom, doe mee aan deze gezonde en nuttige ochtendwandeling !

Wie wil deelnemen kan zich inschrijven en op 23 april om 9u30 zich aanmelden op één van onderstaande verzamelpunten:

We werken in 5 zones:

zone 1 centrum 

verzamelpunt: Parking “Don Bosco” Baarledorpstraat 

zone: Baarledorpstraat vanaf de brug over de E40 (incl. oprit E40), Brouwerijstraat tot en met oprit E40, Baarleveer, Petruschristusdreef, Gaverlandstraat

zone 2 oost

Verzamelpunt: Ernest Solvynsdreef  15

zone: Ernest Solvynsdreef, Ernest Solvynsbrug, Weegbree, Moortelputstraat en zijstraten, Brouwerijstraat, Keuzemeers, Keuzekouter, Keuze, Karel De Bondtlaan

zone 3a westen 

verzamelpunt: Noordhoutstraat  59

zone: Kloosterstraat (tot aan rond punt inclusief brug over E40), Noordhoutstraat (tot Moerstraat), Schepenstraat

zone 3b westen

verzamelpunt: Streepbos 12

zone: Noordhoudstraat (tussen Streepbosstraat een Baarlewarande), Streepbosstraat, Moerstraat

zone 3c zuid westen

verzamelpunt: Hazestropdreef 13

zone: Gaverlandstraat (vanaf Baarleboslaan tot Zombeekstraat), Boonstede , Baarlewaarande , Zombeekstraat , Noordhoutstraat (vanaf Moerstraat tot Zombeekstraat)

zone 4 noord 

verzamelpunt: Rondpunt Baarleveldstraat 11 of 99

zone: Baarleveldestraat, Baarlekouter, Kromveldesraat, Raapstraat, Keuze en Deinsesteenweg van brug E40 tot Raapstraat

zone 5 Parking E40

verzamelpunt: Karel de Bondtlaan 21

zone: Keuze, Parking, Karel de Bondtlaan

Praktisch:

 • Zwerfvuilactie in Baarle in het kader van de Gentse Gruute kuis
 • Graag registreren om ons te laten weten dat je wil meehelpen. 

Timing:

 • Zwerfvuilactie in Baarle in het kader van de Gentse Gruute kuis van 9u30 tot 11u30 op zondag 23 april 2023.
 • Verzamelen tussen 9u20 en 9u30 op het bovenvermelde verzamelpunt. 
 • Afsluiting om 11u30 met ‘weging’ van het opgehaalde zwerfvuil en een aperitief in OTC Baarle, Baarledorpstraat 90, 9031 Baarle (Drongen). 

Orruimen:

 • Veiligheid eerst: Let steeds op het verkeer en breng jezelf en de andere opruimers niet in gevaar.
 • Draag een fluohesje zodat je goed zichtbaar bent voor automobilisten en ander wegverkeer.
 • Best stevig schoeisel of stevige laarzen dragen. Die zullen waarschijnlijk vuil worden gezien de natte bodem.
 • Er zijn enkele handschoenen en afvaltangen voorzien door Ivago. Mogelijk zijn er niet voldoende voor iedereen. Neem dus eventueel eigen werkhandschoenen mee.
 • Vuil wordt verzameld in zakken die ter beschikking worden gesteld. Er zijn dit keer aparte zakken voor PMD.
 • Neem ook een smartphone of fototoestel mee. Maak gerust enkele actiefoto’s en foto’s van het zwerfvuil dat je aantreft. Je kan deze delen met info@leefbaarbaarle.org of whatsappen naar +32 496 57 58 00. 

We kijken er alvast naar uit om samen met jou, de kinderen, buren of vrienden ook in jouw buurt het zwerfafval  op te ruimen!

Het Leefbaar Baarle Team.

PS: Als er voldoende vrijwilligers zijn, willen we deze keer ook de snelwegparking in Baarle aanpakken. De uitbater laat immers na het afval op te ruimen dat door vrachtwagenchauffeurs en andere bezoekers achteloos wordt weggegooid. Wie al eens langs Keuze heeft gefietst, weet hoe vuil de parking en de omgeving er bij ligt…

Vervanging Kloosterstraatbrug

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en fietspaden, werkt samen met de stad Gent aan de vervanging van de bruggen over de E40 in de Kloosterstraat en Deinsesteenweg (N466). Zoals eerder reeds gemeld, loopt momenteel het openbaar onderzoek voor de vervanging van de Kloosterstraatbrug (aan de industriezone). Het volledige aanvraagdossier in het kader van het openbaar onderzoek kan je online raadplegen. Eerder werd ook al een infobrochure verspreid onder de de inwoners van Baarle. Komende dinsdagavond is er een digitaal infomoment georganiseerd door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Bezwaar indienen kan tot en met zaterdag 1 oktober 2022 aan de hand van een modelbrief die door Leefbaar Drongen en Leefbaar Baarle is uitgewerkt.


Nieuwe Kloosterstraatbrug – bron: AWV

Online infomoment vervanging bruggen E40 in Drongen
Op 27/9/2022 gaf AWV een online infomoment over de plannen met de Kloosterstraatbrug. Van de 120 inschrijvingen hebben uiteindelijk een 65-tal personen deelgenomen. AWV heeft geen opname gemaakt van de uiteenzetting. Wie dat wenst, kan de notities (die door Leefbaar Baarle zijn gemaakt) aanvragen via email naar info@leefbaarbaarle.org.Kloosterstraatbrug enkel voor industrieverkeer
In de plannen wordt duidelijk hoe de Kloosterstraatbrug er in de toekomst zou gaan uitzien. De brug komt op dezelfde locatie als de huidige brug. De brug zal voortaan echter enkel door verkeer van en naar het industriepark gebruikt kan worden. Al dit verkeer wordt vervolgens via de Baarleveldestraat naar het op- en afrittencomplex in Baarle-Drongen gestuurd.
Eén en ander heeft een belangrijke impact op de woonwijken in de ruime omgeving van de Kloosterstraatbrug. Verkeer vanuit Landegem / Luchtene kan immers NIET meer via de Kloosterstraatbrug richting Baarle rijden. De Moerstraat, Varendries en Raapstraat wordt drukker. Ook in de Baarleveldestraat en op de brug in Baarle centrum (N466 – Deinsesteenweg) zal de verkeersintensiteit sterk stijgen.Bezwaarschrift
Gezien de impact op omwonenden in de ruime omgeving van de Kloosterstraatbrug en gezien het feit dat de nu voorziene vervanging van de Kloosterstraatbrug een betere ontsluiting van industriezone hypothekeert, hebben Leefbaar Drongen en Leefbaar Baarle gezamenlijk een modelbezwaarschrift uitgewerkt. We vinden het ook vreemd dat nu wordt gekozen voor een gewone omgevingsvergunning waarbij de milieueffecten niet meer onderzocht moeten worden, terwijl de ontsluiting van de industriezone eerder deel uitmaakte van een GRUP-procedure met MER-studie.

We hebben daarom 16 bezwaren uitgewerkt:
– De vergunning kan niet verleend worden op basis van een aanvraag voor een omgevingsvergunning
– Het project is een voorafname van besluit van het GRUP “Complex E40 Drongen”
– Door een belangrijke wijziging van de verkeersstromen en de functie van de brug, kan de aanvraag niet worden beschouwd als een ‘kleine wijziging’ op de stedenbouwkundige voorschriften
– De plannen voor de brug voorzien niet in een correctie ontsluiting van de industriezone
– De knip ten noorden van de kloosterstraatbrug met de Baarleveldestraat zorgt voor een ongeoorloofde toename van verkeersdrukte in de Halewijnkouter, Varendriesstraat en de Raapstraat
– De knip ten zuiden van kloosterstraatbrug met de Kloosterstraat en de weg naar de Industriezone zorgt voor een ongeoorloofde toename van de verkeersdrukte Moerstraat, Baarleboslaan, Noordhoutstraat, Boonstede en Baarlewarande
– De knip van de Kloosterstraatbrug verhoogt de filevorming op het op- en afrittencomplex van de E40 in Baarle-Drongen met overslag naar de E40
– De plannen versterken de barrièrevorming van de E40, Baarle wordt verder geïsoleerd van Drongen en Gent.
– De scherpe bocht beneden de brughelling naar Baarleveldestraat is niet conform het vademecum Weginfrastructuur en gevaarlijk voor vrachtverkeer
– De veiligheid voor fietsers wordt deels genegeerd.
– De Mobiliteitsstudie is inconsistent en ontoereikend, en de gebruikte methodes zijn niet voldoende onderbouwd
– Het aanvraagdossier is onvolledig m.b.t. de mobiliteitseffecten
– Ontoelaatbare geluidstoename door het intensere verkeer, wijziging van hoogte en hellingsgraad van de brug, het deels weggraven van de brughelling en het rooien van de bestaande begroeiing.
– Negatieve effecten op biologisch waardevol gebied werden niet onderzocht en er is geen advies van Natuur & Bos ingewonnen.
– Er dient een architect te worden aangesteld
– Er wordt geen hoogdringendheid aangetoond om te verantwoorden dat de Kloosterstraatbrug op korte termijn enkel kan afgebroken en vervangen worden, en andere tijdelijke maatregelen niet mogelijk zijn.

Meer details over deze bezwaren zijn terug te vinden in de modelbrief die door een gezamenlijke werkgroep van Leefbaar Drongen en Leefbaar Baarle is opgesteld.

Bezwaar indienen
Omwonenden die het oneens zijn met de plannen voor de Kloosterstraatbrug kunnen nog bezwaar indienen tot zaterdag 1 oktober 2022. Ze kunnen de modelbrief integraal overnemen of uit de lijst die bezwaren selecteren die concreet van toepassing zijn voor de eigen situatie. 
Het bezwaarschrift kan digitaal ingediend worden via het digitaal omgevingsloket. Klik op de knop ‘NIEUW BEZWAARSCHRIFT INDIENEN’. 
Het bezwaar kan ook per brief worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent.  Bij voorkeur aangetekend versturen. 
Ten slotte kan een schriftelijk bezwaar ook worden afgegeven op de Balie Bouwen, Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent. Je dient hiervoor wel een afspraak in te plannen: . 
 

Standpunt van Leefbaar Baarle
Leefbaar Baarle komt op voor de leefbaarheid in Baarle. Ons dorp wordt de komende tijd overspoelt met initiatieven: een nieuw op- en afrittencomplex, uitbreiding van de industriezone, 2 sociale woonwijken, enz… . In elk van deze dossiers willen we de overheid overtuigen om maximaal rekening te houden met de landelijke leefomgeving en de bezorgdheden van de inwoners van Baarle.
Leefbaar Baarle werkt inmiddels al meer dan 6 jaar op het dossier van het op- en afrittencomplex. Van in het begin waarschuwden we al voor de nefaste gevolgen van een groot op- en afrittencomplex en het aantrekken van extra vrachtverkeer via de R4 en de N466. Onder meer dankzij onze interventies is een ringweg door en langs de woonwijken in de buurt van de Noordhout van de baan. Op ons aandringen voorzag AWV in de alternatieven heel wat bermen en geluidschermen waardoor de geluidsoverlast in ons dorp aanzienlijk zou dalen.  We vrezen dat nu voorziene vervanging van de bruggen de bestaande toestand van het op- en afrittencomplex voor jaren zal bevriezen. Van extra geluidsbescherming is daarbij geen sprake. Ook de ontsluiting van de industriezone lijkt door de nieuwe inrichting van de Kloosterstraatbrug beslecht. Zoals je weet, ijvert Leefbaar Baarle voor een aparte ontsluiting van de industriezone via de E40. De vervanging van de centrale brug in Baarle hypothekeert ons inziens ook de kansen van de alternatieven met een verlaagde E40 die Leefbaar Baarle naar voren schuift. Wij volgen dan ook de verdere ontwikkelingen van nabij op en blijven er bij de overheden op aandringen om op korte termijn werk te maken van de nodige maatregelen om de overlast van de E40 structureel te verminderen.
Aarzel niet bemerkingen en bedenkingen door te mailen naar info@leefbaarbaarle.org. We rekenen alvast op jouw steun !

Ademruimte roept op tot verlaging snelheid op Gentse snelwegen

De International Noise Awareness Day, de internationale dag tegen lawaai, wil het bewustzijn te vergroten over de impact van geluid op de gezondheid en het welzijn van mens en natuur. ADEMRUIMTE is een organisatie die de krachten bundelt van verschillende actiegroepen en burgerbewegingen in regio Gent. Leefbaar Baarle participeert actief in het initiatief.

ADEMRUIMTE heeft de internationale dag tegen lawaai aangegrepen om de aandacht te vestigen op de geluidshinder afkomstig van wegverkeer in Gent en omgeving. De dichtbevolkte woongebieden in het Gentse worden immers doorkruist door heel wat drukke snelwegen. Ook veel inwoners in Baarle ondervinden hinder van de E40 snelweg.

In de beleidsnota Lucht en Geluid van stad Gent uit 2020 staat te lezen: “De Stad Gent wenst dat binnen de stadsregio, een snelheidsregime van 90 km/u wordt ingevoerd op het hoofdwegennet, waarvan E40 en E17 onderdeel uitmaken. Voor de grootstedelijke ringweg – R4 (primaire weg) wenst de Stad Gent consequent een snelheidsregime van 90 km/u als wensbeeld voorop te stellen.”    Vandaag is dit nog niet concreet gerealiseerd.

ADEMRUIMTE roept daarom op tot de onmiddellijke invoering van een gecontroleerde snelheidsbeperking naar 90 km/uur voor personenwagens en naar 70 km/uur voor vrachtverkeer, op alle snelwegen in en rond Gent. Natuurbeheer-voormiddag in de Keuzemeersen

Op zaterdagvoormiddag 27/8/2022 organiseerde Leefbaar Baarle voor de 5de keer een natuurbeheer-activiteit in de Keuzemeersen.  Dit groen- en natuurgebied langs de Leie in Baarle vormt samen met de Latemse meersen ook één van de laatste stukken ongerept Leiëlandschap. De meersen vergen echter geregeld onderhoud. We maakten van de droogte gebruik om een omheining naast een poel te herstellen. Zo kunnen de koeien terug veilig grazen. Hartelijk dank aan de vrijwilligers!

Gruute Kuis in Baarle

Zondag 20/3/2022 van 9u30 tot 11u30

Op zondag 20 maart 2022 organiseerde Leefbaar Baarle voor de 4de keer de Gentsche Gruute kuis in Baarle. De Gruute Kuis is een intiatief van IVAGO in samenwerking met andere stadsdiensten. Na het succes van de vorige edities wilde Leefbaar Baarle ook dit jaar opnieuw samen met de bewoners deze lenteschoonmaak opzetten in de verschillende woonwijken van ons dorp. De bermen zwerfvuilvrij maken, de wijk opnieuw laten blinken, blikjes uit het water vissen, onkruid wieden op voet- en fietspaden … alles mag om Baarle zo proper mogelijk te krijgen.

Een 40 tal deelnemers zette zich in om het zwerfvuil op te ruimen in heel wat straten: Baarleveldestraat, Halewijnstationstraat, Moerstraat, deel van de Noordhoutstraat, Zombeekstraat, deel van de Gaverlandstraat, Baarle Centrum met het plein voor de kerk, Baarleveer, Brug over de E40, Brouwerijstraat, Ernest Solvynsbrug en Keuzemeersen.

Voor het eerst was er ook een ploeg aan het werk in de Keuze, de weg langs het tankstation. De opgeruimde weg staat in schril contrast tot het zeer vuile terrein van het tankstation zelf. Leefbaar Baarle roept de uitbater en de Vlaamse Overheid dan ook op om het terrein volledig op te ruimen. De huidige situatie is schandvlek voor Gent en absoluut onaanvaardbaar.

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers! Baarle mag super trots zijn op haar geëngageerde inwoners!

Infosessie over de projecten in Baarle en de voorstellen van LBB

Vrijdag 25/3/2022 om 19u45

Leefbaar Baarle volgt al jaren de projectinitiatieven die een grote impact zullen hebben op ons dorp. Er zijn in de voorbije weken enkele belangrijke evoluties in de verschillende dossiers. Daarom organiseerden we op 25/3/2022 een bijeenkomst om de inwoners van Baarle te informeren over de huidige stand van zaken:

Vervanging en vernieuwing van de bruggen over de E40

 • Waarom moeten de bruggen op korte termijn vervangen worden
 • Plannen voor de Kloosterstraatbrug en ontsluiting industriezone
 • Plannen voor de centrale N466-brug
 • Plannen voor de Solvynsbrug
 • Procedure en timing

Nieuw Op- en afrittencomplex

 • Stand van zaken in de procedure voor het nieuwe op- en afritten complex
 • Bespreking van de inspraakreactie van Leefbaar Baarle in het kader van het GRUP
 • De 32 alternatieven die we hebben ingesproken
 • Voorstelling van het voorkeursalternatief van Leefbaar Baarle

Woonuitbreiding Noordhout

 • Masterplan zoals voorgesteld door de Volkshaard
 • Advies Gecoro
 • Conclusies in de Wijkstructuurschets Baarle mbt de Noordhout
 • Verder verloop van de procedure

Uitbreiding en ontsluiting industriezone

We presenteerden telkens de huidige stand van zaken op basis van de zaken waarvan we op dat moment op de hoogte waren. Je kan de opname van de presentatie online bekijken.