Lid worden

Leefbaar Baarle zet zich in voor de leefbaarheid in ons dorp. We komen we op vóór het behoud en bescherming van het leefmilieu en de open kouters, en tégen de verstedelijking van ons dorp.

Onze actiepunten zijn hierbij:

  • Duurzame oplossing voor de nieuwe op- en afrit, zonder dat dit complex een verkeersmagneet wordt
  • Hogere veiligheid en minder verkeersproblemen in het dorpscentrum
  • Een veel beter en groen geluidsscherm langsheen de volledige E40 doorheen Baarle-Drongen
  • Behoud van het kouterlandschap en open ruimte in het Baarle
  • Een mensvriendelijk en leefbaar dorp in een groene Leivallei

Daarnaast organiseren we heel wat activiteiten die bijdragen tot de Leefbaarheid van Baarle zoals zwerfvuilacties en natuurbeheer in de Keuzemeersen.

Als u ook de leefbaarheid van uw dorp belangrijk vindt, dan kunt ons steunen door lid te worden.

We hebben verschillende types leden. De meeste leden zijn toegetreden lid. We zich  verder wil engageren of ons meer wil steunen kan opteren voor een ander type lidmaatschap.

Toegetreden leden Effectieve leden Steunende leden Adviserende leden
lidgeld € 30 € 30 € 100 € 500
steunt de initiatieven van Leefbaar Baarle vzw + + ++ +++
wordt geïnformeerd over nieuwe en lopende initiatieven ja ja ja ja
stemrecht in de algemene vergadering nee ja ja ja
recht om aan alle werkgroepen deel te nemen ja op uitnodiging ja op uitnodiging ja op uitnodiging ja
recht op inzage in de resultaten van de werkgroepen en ingediende inspraakreacties documenten ja ja ja ja
recht op inzage in alle bestuurlijke documenten nee ja ja ja
recht op inzage in alle werkdocumenten nee nee nee ja
wordt proactief geïnformeerd in de beginfase over op stapel staande initiatieven nee nee ja ja
wordt proactief gevraagd om advies bij belangrijke inhoudelijke beslissingen in de dossiers en projecten nee nee nee ja

 

Lid worden kan door u hier aan te melden.

 

Overzicht leden 2017:

Leefbaar Baarle vzw telt momenteel 132 leden. De meeste vindt u terug op onderstaande kaart.

 

Overzicht leden 2016:

leden-lbb_dec2016_small