Lid worden

Leefbaar Baarle zet zich in voor de leefbaarheid in ons dorp. We komen we op vóór het behoud en bescherming van het leefmilieu en de open kouters, en tégen de verstedelijking van ons dorp.

Onze actiepunten zijn hierbij:

  • Duurzame oplossing voor de nieuwe op- en afrit, zonder dat dit complex een verkeersmagneet wordt
  • Hogere veiligheid en minder verkeersproblemen in het dorpscentrum
  • Een veel beter en groen geluidsscherm langsheen de volledige E40 doorheen Baarle-Drongen
  • Behoud van het kouterlandschap en open ruimte in het Baarle
  • Een mensvriendelijk en leefbaar dorp in een groene Leivallei

Daarnaast organiseren we heel wat activiteiten die bijdragen tot de Leefbaarheid van Baarle zoals zwerfvuilacties en natuurbeheer in de Keuzemeersen.

Als u ook de leefbaarheid van uw dorp belangrijk vindt, dan kunt ons steunen door lid te worden.

We hebben verschillende types leden. De meeste leden zijn toegetreden lid. We zich  verder wil engageren of ons meer wil steunen kan opteren voor een ander type lidmaatschap.

 Toegetreden ledenEffectieve ledenSteunende ledenAdviserende leden
lidgeld€ 35€ 35€ 100€ 500
steunt de initiatieven van Leefbaar Baarle vzw+++++++
wordt geïnformeerd over nieuwe en lopende initiatievenjajajaja
stemrecht in de algemene vergaderingneejajaja
recht om aan alle werkgroepen deel te nemenja op uitnodigingja op uitnodigingja op uitnodigingja
recht op inzage in de resultaten van de werkgroepen en ingediende inspraakreacties documentenjajajaja
recht op inzage in alle bestuurlijke documentenneejajaja
recht op inzage in alle werkdocumentenneeneeneeja
wordt proactief geïnformeerd in de beginfase over op stapel staande initiatievenneeneejaja
wordt proactief gevraagd om advies bij belangrijke inhoudelijke beslissingen in de dossiers en projectenneeneeneeja

Lid worden kan door u hier aan te melden.

Overzicht leden

Leefbaar Baarle vzw telt een 145-tal leden.

Spreiding leden Leefbaar Baarle vzw