Over Leefbaar Baarle vzw

Al jaren zijn zowat alle inwoners van Baarle het er over eens dat ons dorp een groene dorpskern en een veilige doorgang voor de schoolkinderen mist. Een belangrijk probleem is het doorgaand verkeer en het verkeer naar het industriepark. Bovendien moet de overlast van de snelweg (lawaaihinder, luchtkwaliteit,…) verder worden beperkt.  Leefbaar Baarle is een burgerinitiatief om de overheid te overtuigen om de nodige maatregelen en beleidsopties te nemen om de leefbaarheid in Baarle te verbeteren.  Daarnaast ondernemen we ook concrete acties en initiatieven die bijdragen tot de leefbaarheid van ons dorp.

Leefbaar Baarle vzw heeft tot doel het realiseren en bevorderen van een betere leefbaarheid in het dorp Baarle bij Drongen (Gent). Deze leefbaarheid is de optelsom van sociale en fysieke elementen in een buurt, die een relatie hebben met het maatschappelijk welzijn, de levenskwaliteit, de woonomstandigheden, de volksgezondheid, de verkeersveiligheid, de algemene veiligheid, de natuur, de ecologie, de duurzaamheid en de aantrekkelijkheid van de leefomgeving, en dit in zijn breedste betekenis.

We doen dit onder meer door middel van:

  • het organiseren en uitvoeren van activiteiten en initiatieven ter bevordering de leefbaarheid in Baarle;
  • het houden van vergaderingen en hoorzittingen om gelegenheid te scheppen tot vrije en openhartige gedachtewisseling over onderwerpen die een impact hebben op de leefbaarheid in Baarle;
  • het publiceren van informatie en het geven van voorlichting omtrent bestuurlijke beslissingen en intenties die de leefbaarheid van Baarle raken;
  • het vertegenwoordigen van de inwoners van Baarle om deze zo optimaal mogelijk de gelegenheid te bieden om inspraak te hebben in de besluitvorming van bestuursorganen en overheidsinstanties;
  • het behartigen van de belangen van de inwoners van Baarle, zo dat zij redelijkerwijs in staat zijn politieke en andere invloed uit te oefenen om de leefbaarheid in Baarle te verhogen;
  • het opzetten van werkgroepen rond gerichte thema’s of doelen;
  • het onderhouden van relaties met, het samenwerken met, en het ondersteunen van organisaties, verenigingen en andere instanties die activiteiten en initiatieven ondernemen die de leefbaarheid van Baarle ten goede komen;
  • het investeren in en het schenken van fysieke of niet-fysieke elementen die de leefbaarheid van Baarle ten goede komen.

Leefbaar Baarle vzw telt momenteel 130 leden.  Lid worden kan door u hier aan te melden (lid worden kan voor 35 EUR per kalenderjaar).

Wenst u Leefbaar Baarle te contacteren?

Dit kan op deze coördinaten:
email: info [at] leefbaarbaarle.org
facebook: https://www.facebook.com/LBBvzw
twitter:  @LeefbaarBaarle
post: Leefbaar Baarle vzw – E. Solvynsdreef 33 – 9031 Baarle

Of via dit formulier:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s