Structuurschets Baarle – inschrijven infomarkt

Baarle staat de komende jaren voor grote veranderingen: de uitbreiding van Leiehome, het RUP Groen, nieuwe sociale woningen in de Noordhoutkouter, de uitbreiding van het bedrijventerrein Drongen I, de heraanleg van het op- en afrittencomplex van de E40, … De voorbije maanden is in opdracht van Stad Gent door een studiebureau een Structuurschets voor Baarle opgemaakt. Je kan deze hier raadplegen op http://www.stad.gent/baarlemorgen en via dit document: https://stad.gent/…/20200710_poster_A0_aangepast_web.pdf.

Stad Gent hoort graag de mening van de inwoners van Baarle op dit voorstel. Dit kan op 2 manieren:

  1. Je kan deelnemen aan de infomarkt van 17 oktober 2020 die op verschillende tijdstippen tussen 15 en 18 uur plaatsvindt in het ontmoetingscentrum Baarle (oude melkerij). Op deze infomarkt kan je jou mening, suggesties, ideeën,… kwijt op de structuurschets voor Baarle.
    Je kan je hiervoor aanmelden tot 30/9. Inschrijven is verplicht en kan via https://inschrijvingevenementen.gent.be/…/e2fd086f-34ec…
  2. Het is echter bijzonder belangrijk om ook schriftelijk of per email je opmerkingen en ideeën te laten horen. Dit kan voor 30/9 via de ideeënbus aan het OTC of via baarlemorgen@stad.gent. Indien je ook graag wenst dat Leefbaar Baarle op de hoogte is van jouw ideeën, zet ons dan gerust in cc info@leefbaarbaarle.org .

Alvast hartelijk dank om ook jouw stem te laten horen. Dit is erg belangrijk voor de toekomst van Baarle.