Presentatie en resultaten van onze Info- en debatavond over de plannen van het AWV op maandag 3/10/2016

Download presentatie met resultaten van het debat…

Foto info- & debatavond Leefbaar Baarle
De inwoners van Baarle spreken zich uit over de gewenste oplossing voor het nieuwe op- en afritencomplex.

Het nieuwe op- en afrittencomplex van de E40 in Baarle-Drongen blijft de gemoederen beroeren.  De voorbije maanden hebben we met Leefbaar Baarle de voorgestelde plannen en documenten grondig bestudeerd. Daaruit is duidelijk geworden dat de voorgestelde oplossingen voor de op- en afrit en de doortocht van de N466  door Baarle, een grote impact zullen hebben op de leefbaarheid van ons dorp. We willen de overheid  een breed gedragen oplossing voorstellen, die de naast een grote leefbaarheid ook maximaal wordt gesteund door de inwoners van Baarle.

Daarom organiseerden we op 3/10 een info- en debatavond. Alle inwoners van Baarle waren hiervoor uitgenodigd. Er was een grote opkomst met 110 deelnemers komende vanuit alle wijken en woonkernen in ons dorp.

Volgende zaken kwamen aan bod:

 • Kort overzicht van de verschillende oplossingen voor het op- en afrittencomplex (korte herhaling van wat door AWV in juni is gepresenteerd)
 • Wat er niet verteld werd op de infovergadering van AWV
 • Korte bespreking van de knelpunten op het huidige complex
 • Voorstelling van mogelijke alternatieven
 • Debat
  • Kan de op- en afrit in Baarle-Drongen gesloten worden?
  • Moet de industriezone rechtstreeks ontsloten worden via de E40?
  • Is één brug over de E40 voldoende om Baarle met Drongen te verbinden?
  • Is een ringweg rond Baarle wenselijk of niet?
  • Moet er een complex komen op een nieuwe locatie of is het beter om de bestaande situatie te optimaliseren?
 • De eerste voorstellen van Leefbaar Baarle als alternatief voor de plannen van de Vlaamse overheid.

U kunt de presentatie met de resultaten van de stemmingen over de debatvragen en onze voorstellen hier downloaden.

Aarzel niet ons te contacteren als u vragen of voorstellen hebt…

Het Leefbaar Baarle Team

 

PS: Na de infovergadering en de ronde tafelgesprekken in juni, is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van plan de officiële procedure voor het nieuwe complex dit najaar op te starten. Op vraag van Leefbaar Baarle, heeft het AWV de plannen en een gedetailleerde studie openbaar gemaakt . Deze documenten waren het vertrekpunt van onze presentatie.


Verkeerstelling dd.28/06/2016

De werken in de Kloosterstraat waren een uitgelezen kans om inzicht te krijgen in de verkeersstroming door het dorp, zonder verkeer naar de industriezone. Leefbaar Baarle wou daarnaast ook de knelpunten van het afrittencomplex met de E40 beter in kaart brengen. We organiseerden dan ook een verkeerstelling. op 28 juni 2016, zowel tijdens de ochtend- als tijdens de avondspits. De resultaten worden voorgelegd op de eerst volgende infovergadering.

kaartje-telling

Meetpunten

 

img_6174