ADEMRUIMTE en LEEFBAAR BAARLE vragen masterplan voor de Gentse snelwegen R4 – E17 – B401 – E40

Ademruimte, een samenwerkingsverband van bewoners- en actiegroepen*, natuur- en milieubewegingen in de Gentse regio, vraagt in een open brief aan de Vlaamse regering om de studieopdracht over de vervanging van het E17-viaduct te Gentbrugge uit te breiden naar de snelwegen R4, E17, B401 en E40 in en rond Gent.

Via De Werkvennootschap loopt een overheidsopdracht waarvan de reikwijdte beperkt is tot het viaduct in Gentbrugge. Vandaag, op 9 oktober, moeten de offertes ingediend zijn.

Het E17-viaduct moet op termijn (en uiterlijk in 2045) vervangen worden een duurzaam alternatief, maar het project mag daartoe niet beperkt blijven. Dat is nochtans wat de enge
omschrijving van het voorwerp van de overheidsopdracht doet vrezen. Volgens Ademruimte zou dit een historische vergissing zijn.

Ademruimte vraagt bij aandrang om de scope te verbreden naar een masterplan voor de snelwegen in en rond Gent. De mobiliteits- en leefbaarheidsproblematiek raakt immers de gehele agglomeratie Gent, waar de genoemde snelwegen door woon- en natuurgebieden snijden. Er is een geografisch brede macrovisie nodig.

Ademruimte verwijst naar het Vlaamse regeerakkoord, dat gaat voor een ambitieus omgevingsbeleid met effectieve maatregelen die onze kostbare omgeving versterken.
Ademruimte wijst op het belang van haar oproep voor de huidige en vooral voor de volgende generaties.

De principes waaraan het gevraagde masterplan moet voldoen, zijn opgesomd in een 10-puntenmanifest (https://ademruimte.gent). Ademruimte roept iedereen op om dit manifest op haar website te ondertekenen.

Vermits de Vlaamse regering sterk inzet op actieve
betrokkenheid van burger en middenveld in een vroeg stadium van het proces, vraagt Ademruimte om ontvangen en gehoord te worden door de bevoegde Vlaamse minister.

(*)
Viadukaduk, bewonersgroep Gentbrugge en Ledeberg
Geen 2de R17, bewonersgroep voor een leefbaar Destelbergen en Heusden
Overlegplatform Zwijnaarde
Leefbaar Baarle vzw
WMV Werkgroep voor Milieu en Verkeer Sint-Denijs-Westrem en Afsnee
Comité Rozemarijn
Werkgroep PAG-as
Voor een beter Gent
Natuurpunt Gent – Natuurpunt Boven-Schelde – Natuurpunt Damvallei
GMF GentsMilieuFront