Wij zijn trots: Bijna 100 deelnemers voor de Gruute kuis in Baarle!

Op zondag 31 maart 2019 organiseerde Leefbaar Baarle voor de 3de keer de Gentsche Gruute kuis in Baarle. De Gruute Kuis is een intiatief van IVAGO in samenwerking met andere stadsdiensten.

Bijna honderd dorpsbewoners – 93 om exact te zijn – hebben zich ingezet om de wegen en bermen in de verschillende wijken van Baarle zwerfvuilvrij te maken. 100 deelnemers op 2.500 bewoners: dit is 3 keer hoger dan het gemiddelde in Gent. We kunnen dus oprecht trots zijn op het engagement van de bewoners van Baarle! Wie durft beweren dat de inwoners in de Gentse rand ‘verkavelingsegoïsten’ zijn, heeft het dus grondig fout. In totaal hebben we 146 zakken zwerfvuil opgeruimd. Aan gemiddeld 15kg per zak (inschatting door Ivago) komt dit op zowat 2 ton zwerfvuil!

Deze uitzonderlijke inzet is ook de media niet ontgaan. Bekijk hier de AVS reportage over de Gensche Gruute Kuis in Baarle die zondagavond 31/3 uitgezonden werd. Je kan ook de artikels van Radio2 Oost-Vlaanderen en Het Laatste Nieuws nalezen.

Oproep aan de beleidsmakers

Langs de ander kant is deze massale deelname een belangrijk signaal voor de bevoegde overhedendat er iets moet gebeuren aan het zwerfvuilprobleem in Baarle. Zwarte punten zijn de op- en afrit, de bushaltes, de toegangswegen naar de industriezone en de wegen in de buurt van de snelweg en de snelwegparking. Maar ook langs de meer landelijke wegen wordt er geregeld afval gedumpt.

Door de nabijheid van de snelweg, op- en afritten, snelwegparkings en de industriezone verdient Baarle een meer proactieve aanpak van het zwerfvuil. Enkele strategisch geplaatste afval vangnetten en wat meer controle zou al heel wat zwerfvuil en sluikstort kunnen voorkomen. In het Gentse veegplan moet ons inziens meer aandacht besteed worden aan zwerfvuilgevoelige zones in de Gentse rand. We vragen ons ook af in welke mate (zwerfvuilgevoelige) straten in het buitengebied zijn opgenomen in de netheidsbarometer. Misschien is het een goed idee om net als in het Meetjesland, ook in Baarle sluikstortcamera’s te plaatsen

Ook de Vlaamse overheid en het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) moeten vaker zwerfvuil ruimen aan op- en afritten en moeten er veel strikter op toezien dat snelwegparkings in Baarle-Drongen zwerfvuilvrij worden gehouden door de uitbater. Dit is momenteel absoluut niet het geval. Het is beschamend hoe de parking in Drongen langs de E40 richting Brussel er momenteel bijligt (zie foto’s hieronder). Dit is absoluut geen visitekaartje voor Gent als aantrekkelijke stad. Er stoppen immers heel wat buitenlandse toeristen op deze parking om de benen eens strekken. Wat de zaak nog erger maakt is het feit dat de parking net naast de Leie en het natuurgebied de Keuzemeersen gelegen is.

Dank

Baarle van zwerfvuil verlossen lukte enkel het enthousiasme van alle vrijwilligers en zoneverantwoordelijken. Hartelijk dank hiervoor! Ook een dikke pluim voor de jongeren van de Chiro Baarle. Dankzij de inzet van alle vrijwilligers hebben we zo goed als alle wegen en bermen in Baarle zwerfvuilvrij kunnen maken. We danken ook de stadsdiensten en Ivago om het initiatief te nemen voor de Gentsche Gruute Kuis.

We hopen dat de Baarlenaren enkele dagen (weken?) kunnen genieten van een proper Baarle. En tot slot roepen we alle weggebruikers op om geen afval meer uit het raam te kieperen! Waarvoor dank.