Infovergadering 18/3/2016

Presentatie downloaden.

Ongetwijfeld heeft u het al gehoord, er komt een nieuw op- en afrittencomplex van de E40 in Baarle-Drongen. Volgens de huidige plannen start de officiële procedure nog in 2016. De mogelijkheden tot inspraak zijn beperkt en er rest dus nog maar weinig tijd om ons hierop voor te bereiden.

Op een infovergadering in januari deden we een eerste keer de plannen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) uit de doeken. In maart hebben we de actuele plannen en alternatieven getoond die toch wat afwijken van wat eerder bekend was gemaakt. Dit keer nodigden we alle betrokken bewoners van Baarle uit.  Een belangrijk onderdeel van de plannen gaat immers over de ontsluiting van het industrieterrein en over het doorgaand verkeer door Baarle dorp.  Er kwamen zowat 150 geïnteresseerden opdagen op d einfovergadering.

U kunt hier de presentatie downloaden.

Inhoud van de presentatie:

  • Overzicht van de verschillende oplossingen voor het op- en afrittencomplex die de voorbije jaren zijn ontwikkeld en bestudeerd
  • De 3 ‘bouwstenen’ in het project
  • De 8 alternatieven voor het complex die momenteel door het AWV naar voren worden geschoven.
  • De impact van deze alternatieven op de doortocht in de dorpskern van Baarle
  • De ontsluiting van het industrieterrein
  • De volgende stappen die door het AWV worden ondernomen en de timing
  • Onze bedenkingen bij deze alternatieven
  • De mogelijkheden voor inspraak als burger in het project
  • De verdere initiatieven van Leefbaar Baarle vzw
  • Vragen en antwoorden

We baseerden ons hierbij op de informatie zoals deze op 2 februari 2016 door de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van Stad Gent is gepresenteerd op de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO).

Met vriendelijke groet,

Wim Vancauwenberghe
Voorzitter Leefbaar Baarle vzw