Gruute Kuis in Baarle

Zondag 20/3/2022 van 9u30 tot 11u30

Op zondag 20 maart 2022 organiseerde Leefbaar Baarle voor de 4de keer de Gentsche Gruute kuis in Baarle. De Gruute Kuis is een intiatief van IVAGO in samenwerking met andere stadsdiensten. Na het succes van de vorige edities wilde Leefbaar Baarle ook dit jaar opnieuw samen met de bewoners deze lenteschoonmaak opzetten in de verschillende woonwijken van ons dorp. De bermen zwerfvuilvrij maken, de wijk opnieuw laten blinken, blikjes uit het water vissen, onkruid wieden op voet- en fietspaden … alles mag om Baarle zo proper mogelijk te krijgen.

Een 40 tal deelnemers zette zich in om het zwerfvuil op te ruimen in heel wat straten: Baarleveldestraat, Halewijnstationstraat, Moerstraat, deel van de Noordhoutstraat, Zombeekstraat, deel van de Gaverlandstraat, Baarle Centrum met het plein voor de kerk, Baarleveer, Brug over de E40, Brouwerijstraat, Ernest Solvynsbrug en Keuzemeersen.

Voor het eerst was er ook een ploeg aan het werk in de Keuze, de weg langs het tankstation. De opgeruimde weg staat in schril contrast tot het zeer vuile terrein van het tankstation zelf. Leefbaar Baarle roept de uitbater en de Vlaamse Overheid dan ook op om het terrein volledig op te ruimen. De huidige situatie is schandvlek voor Gent en absoluut onaanvaardbaar.

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers! Baarle mag super trots zijn op haar geëngageerde inwoners!

Infosessie over de projecten in Baarle en de voorstellen van LBB

Vrijdag 25/3/2022 om 19u45

Leefbaar Baarle volgt al jaren de projectinitiatieven die een grote impact zullen hebben op ons dorp. Er zijn in de voorbije weken enkele belangrijke evoluties in de verschillende dossiers. Daarom organiseerden we op 25/3/2022 een bijeenkomst om de inwoners van Baarle te informeren over de huidige stand van zaken:

Vervanging en vernieuwing van de bruggen over de E40

 • Waarom moeten de bruggen op korte termijn vervangen worden
 • Plannen voor de Kloosterstraatbrug en ontsluiting industriezone
 • Plannen voor de centrale N466-brug
 • Plannen voor de Solvynsbrug
 • Procedure en timing

Nieuw Op- en afrittencomplex

 • Stand van zaken in de procedure voor het nieuwe op- en afritten complex
 • Bespreking van de inspraakreactie van Leefbaar Baarle in het kader van het GRUP
 • De 32 alternatieven die we hebben ingesproken
 • Voorstelling van het voorkeursalternatief van Leefbaar Baarle

Woonuitbreiding Noordhout

 • Masterplan zoals voorgesteld door de Volkshaard
 • Advies Gecoro
 • Conclusies in de Wijkstructuurschets Baarle mbt de Noordhout
 • Verder verloop van de procedure

Uitbreiding en ontsluiting industriezone

We presenteerden telkens de huidige stand van zaken op basis van de zaken waarvan we op dat moment op de hoogte waren. Je kan de opname van de presentatie online bekijken.