Ademruimte roept op tot verlaging snelheid op Gentse snelwegen

De International Noise Awareness Day, de internationale dag tegen lawaai, wil het bewustzijn te vergroten over de impact van geluid op de gezondheid en het welzijn van mens en natuur. ADEMRUIMTE is een organisatie die de krachten bundelt van verschillende actiegroepen en burgerbewegingen in regio Gent. Leefbaar Baarle participeert actief in het initiatief.

ADEMRUIMTE heeft de internationale dag tegen lawaai aangegrepen om de aandacht te vestigen op de geluidshinder afkomstig van wegverkeer in Gent en omgeving. De dichtbevolkte woongebieden in het Gentse worden immers doorkruist door heel wat drukke snelwegen. Ook veel inwoners in Baarle ondervinden hinder van de E40 snelweg.

In de beleidsnota Lucht en Geluid van stad Gent uit 2020 staat te lezen: “De Stad Gent wenst dat binnen de stadsregio, een snelheidsregime van 90 km/u wordt ingevoerd op het hoofdwegennet, waarvan E40 en E17 onderdeel uitmaken. Voor de grootstedelijke ringweg – R4 (primaire weg) wenst de Stad Gent consequent een snelheidsregime van 90 km/u als wensbeeld voorop te stellen.”    Vandaag is dit nog niet concreet gerealiseerd.

ADEMRUIMTE roept daarom op tot de onmiddellijke invoering van een gecontroleerde snelheidsbeperking naar 90 km/uur voor personenwagens en naar 70 km/uur voor vrachtverkeer, op alle snelwegen in en rond Gent. Natuurbeheer-voormiddag in de Keuzemeersen

Op zaterdagvoormiddag 27/8/2022 organiseerde Leefbaar Baarle voor de 5de keer een natuurbeheer-activiteit in de Keuzemeersen.  Dit groen- en natuurgebied langs de Leie in Baarle vormt samen met de Latemse meersen ook één van de laatste stukken ongerept Leiëlandschap. De meersen vergen echter geregeld onderhoud. We maakten van de droogte gebruik om een omheining naast een poel te herstellen. Zo kunnen de koeien terug veilig grazen. Hartelijk dank aan de vrijwilligers!