Ademruimte roept op tot verlaging snelheid op Gentse snelwegen

De International Noise Awareness Day, de internationale dag tegen lawaai, wil het bewustzijn te vergroten over de impact van geluid op de gezondheid en het welzijn van mens en natuur. ADEMRUIMTE is een organisatie die de krachten bundelt van verschillende actiegroepen en burgerbewegingen in regio Gent. Leefbaar Baarle participeert actief in het initiatief.

ADEMRUIMTE heeft de internationale dag tegen lawaai aangegrepen om de aandacht te vestigen op de geluidshinder afkomstig van wegverkeer in Gent en omgeving. De dichtbevolkte woongebieden in het Gentse worden immers doorkruist door heel wat drukke snelwegen. Ook veel inwoners in Baarle ondervinden hinder van de E40 snelweg.

In de beleidsnota Lucht en Geluid van stad Gent uit 2020 staat te lezen: “De Stad Gent wenst dat binnen de stadsregio, een snelheidsregime van 90 km/u wordt ingevoerd op het hoofdwegennet, waarvan E40 en E17 onderdeel uitmaken. Voor de grootstedelijke ringweg – R4 (primaire weg) wenst de Stad Gent consequent een snelheidsregime van 90 km/u als wensbeeld voorop te stellen.”    Vandaag is dit nog niet concreet gerealiseerd.

ADEMRUIMTE roept daarom op tot de onmiddellijke invoering van een gecontroleerde snelheidsbeperking naar 90 km/uur voor personenwagens en naar 70 km/uur voor vrachtverkeer, op alle snelwegen in en rond Gent. Natuurbeheer-voormiddag in de Keuzemeersen

We nodigen je graag uit om met Leefbaar Baarle en Natuurpunt Gent de handen uit de mouwen te steken in natuurgebied De Keuzemeersen.

Over dit evenement

Op zaterdagvoormiddag 27/8/2022 organiseert Leefbaar Baarle voor de 5de keer een natuurbeheer-activiteit in de Keuzemeersen.  Dit groen- en natuurgebied langs de Leie in Baarle vormt samen met de Latemse meersen ook één van de laatste stukken ongerept Leiëlandschap. De meersen vergen echter geregeld onderhoud. Met Leefbaar Baarle willen we Natuurpunt Gent actief hierbij helpen.  Dit lukt enkel dankzij de inzet van vrijwilligers.

We nodigen jou dan ook graag uit om een handje te komen helpen.

Meld je hier aan en doe mee aan een leuke en gezonde buitenactiviteit samen met een groep enthousiaste medebewoners van Baarle. Zowel volwassenen als kinderen zijn welkom. 

We kijken er alvast naar uit jou op 24/8 te verwelkomen! Afspraak om 9u00. We eindigen om 12u00 met een welverdiende verfrissing…

Tot dan,

Het Leefbaar Baarle Team

PS: Hieronder een reportage over de natuurbeheer-voormiddag in 2019.

Vroegmorgenzangtocht in de Keuzemeersen met vogelkenner Geert Spanoghe

Foto van Blauwborstje door Bernard Stam onder Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic licentie.

Graag nodigen wij u uit voor een Vroegmorgenzangtocht in de Keuzemeersen.  Het is unieke kans om onder  de deskundige begeleiding van Geert Spanoghe, verantwoordelijke voor het natuurgebied en vogelkenner, tijdens een ochtendwandeling naar de zang van de vele vogels in de Keuzemeersen te gaan luisteren.

In de Keuzemeersen zijn de slobeend, gele kwikstaart, steenuil, een tiental paar kievit en rietgors jaarlijkse broedvogels. Zomertaling, grutto en zelfs paapje hebben er de laatste jaren ook gebroed. Wie weet, zien we wel een blauwborstje (zie foto)? De flora is bijna identiek aan die van de Assels of de Bourgoyen-Ossemeersen met als smaakmakers schildereprijs, waterviolier, pijptorkruid, veel pinksterbloem en muizenstaartje.

Kortom, een unieke en leerrijke wandelervaring in de Keuzemeersen. Vlug inschrijven is de boodschap. Het aantal deelnemers is beperkt tot max 20 (kinderen meegeteld)!

Praktisch

Graag hier aanmelden. Neem een ‘ticket’ per deelnemer.

We verzamelen om 7u00 aan de start van het wandelpad ter hoogte van de Keuzemeers 1 te Baarle (Drongen). Vertrek is gepland om 7u10. Einde is voorzien rond 9u00 met een ontbijtpicknick.

Om tijdens de wandeling goed naar de deskundige uitleg van Geert te luisteren, kan je je eigen smartphone meebrengen (met mobiel data-abonnement). Je krijgt ter plekke de nodige instructies.

Meebrengen:

  • Gepaste kledij en schoeisel
  • Smartphone met data-abonnement
  • Verrekijker of veldkijker
  • Goed ochtendhumeur

Hieronder enkele sfeerbeelden van vorige edities…