Enquête Dorp inzicht Baarle

Oproep aan de inwoners van Baarle:
Leefbaar Baarle wil graag UW mening kennen over hoe u de leefomgeving in Baarle ervaart: welke voorzieningen zijn nodig, wat zijn de grootste ergernissen, welke verbeteringen zijn mogelijk, enz… De informatie die we zo verzamelen willen we als basis gebruiken om na te denken hoe we de leefbaarheid van ons dorp verder kunnen verbeteren. Leefbaar Baarle wil de resultaten van deze enquête ook gebruiken om gefundeerd te overleggen met beleidsmakers en overheidsinstanties.
De eerste resultaten van de enquête worden publiek gemaakt op het grote verkiezingsdebat dat Leefbaar Baarle organiseert op vrijdagavond 22 juni  2018 (noteer dit alvast in uw agenda en schrijf nog vandaag in). De lijsttrekkers van de grote politieke partijen zullen dan in debat treden over de thema’s die de bewoners als belangrijke aandachtspunten in de enquête hebben naar voor geschoven.
U begrijpt dat uw mening is dus bijzonder waardevol en belangrijk is!
Praktisch:
Alle inwoners van Baarle krijgen een uitnodiging om onze enquête in te vullen. Dit kan bij voorkeur  online.  Wie dit wenst, kan ook een papieren versie downloaden en opsturen naar Leefbaar Baarle, Ernest Solvynsdreef 33 te Baarle.
De vragen in de enquête zijn overgenomen uit het leefbaarheidsonderzoek voor plattelandskernen DORP inZICHT.  Dit project van Samenlevingsopbouw Vlaanderen, is gebaseerd op de Engelse methodiek ‘Village Appraisals’ ontwikkeld door de Countryside and Community Research Unit van de Universiteit van Gloucestershire.

De vragen gaan over thema’s zoals woonomgeving, ruimtelijke ordening, dienstverlening en voorzieningen, verkeer en mobiliteit. Alle vragen beantwoorden duurt ongeveer een 30-tal minuten.
De antwoorden die u geeft op de vragenlijst worden strikt vertrouwelijk behandeld door Leefbaar Baarle.  De meningen en opinies van de deelnemers worden enkel anoniem kenbaar gemaakt. Individuele antwoorden worden niet gedeeld met de overheid noch met derden.Indien u nog vragen heeft over dit onderzoek kan u contact opnemen met Kristof Goethals, bestuurslid bij Leefbaar Baarle, via info@leefbaarbaarle.org

Het Leefbaar Baarle Team
PS 1: Op eenvoudig verzoek kan u de vragenlijst ook op papier ontvangen. Geef ons gerust een seintje.  De enquête is een initiatief van Leefbaar Baarle vzw.

PS 2: We definiëren Baarle in deze enquête als het gebied zoals dit ook in Hoplr is omschreven. Dit betekent dat ook gezinnen die in de omgeving van de Halewijnstationstraat wonen kunnen deelnemen. Zie onderstaande kaart…

Kaart enquêtegebied Baarle

15/4 – Geslaagde Vroegmorgenzangtocht in de Keuzemeersen spot Zomertaling

Het was een zeer geslaagde vroegmorgenzangtocht: 17 deelnemers, prachtig weer en veel vogelgezang.  Onder de deskundige begeleiding van Geert Spanoghe, verantwoordelijke voor het natuurgebied en vogelkenner, hoorden wij tijdens de ochtendwandeling het gezang van onder meer de slobeend, het blauwborstje, de groene specht, de boomklever, e.a. Verheugend nieuws is dat we ook de Zomertaling hebben gezien. De zomertaling (anas querquedula) is een kleine soort eend die op de Vlaamse rode lijst met bedreigde broedvogels staat. De  soort heeft het erg moeilijk om er in de winter erg veel zomertalingen worden gevangen in Afrika om op te eten en in de zomer wordt er op ze gejaagd in oost Europa. Het mannetje heeft een kenmerkende droge, korte, krakende wat kikkerachtige ‘klerrb’ roep (luister). In zomerkleed zijn de mannetjes zomertaling goed te herkennen aan een witte sikkel die over het oog naar de hals loopt (zie foto rechts) . Wandelaars of buurtbewoners die de roep horen of de Zomertaling zien kunnen dit steeds melden op waarnemingen.be van Natuurpunt of per mail naar Leefbaar Baarle.

Afbeeldingsresultaat voor blauwborstje        Garganey (Anas querquedula) RWD3.jpg

(foto’s wikipedia)

De interessante vroegmorgenzangtocht werd afgesloten met een heerlijk ontbijt in goed gezelschap…