Vroegmorgenzangtocht in de Keuzemeersen

Zondag 7 mei 2017 vond de Vroegmorgenzangtocht in de Keuzemeersen plaats.  Onder de deskundige begeleiding van Geert Spanoghe, verantwoordelijke voor het natuurgebied en vogelkenner, ontdekten we tijdens de ochtendwandeling de zang van de vele vogels in het natuurgebied. In de Keuzemeersen zijn de slobeend, gele kwikstaart, steenuil, een tiental paar kievit en rietgors jaarlijkse broedvogels. Zomertaling, grutto en zelfs paapje hebben er de laatste jaren ook gebroed. De flora is bijna identiek aan die van de Assels of de Bourgoyen-Ossemeersen met als smaakmakers schildereprijs, waterviolier, pijptorkruid, veel pinksterbloem en muizenstaartje. Deze leerrijke wandeltocht werd afgesloten met een gezellige ontbijt.

 

Rietgors

Foto van Rietgors door pietplaat onder CreativeCommons licentie.