Info-avond Intunneling van de E40 in Baarle – 13/9/2019

Zoals je ongetwijfeld al hebt gehoord, komt er een nieuw op- en afrittencomplex van de E40 in Baarle-Drongen. Intussen is het onderzoek naar de milieu-impact van de plannen (Plan-MER) al een tijd afgerond. Daarin is duidelijk geworden dat de voorgestelde oplossingen voor de op- en afrit en de doortocht van de N466 door Baarle, een grote impact zullen hebben op de leefbaarheid van ons dorp en op de natuurhistorische waarde van het Leielandschap. De gemeente St-Martens-Latem, als stakeholder betrokken bij de MER procedure, heeft daarop een radicaal nieuw voorstel op de tafel gelegd: de intunneling van de E40 langsheen Baarle.

De E40 in Baarle (Bron foto: Google)

Omdat heel wat inwoners van Baarle benieuwd zijn naar wat dit juist inhoudt, organiseert Leefbaar Baarle een info-avond met bedenker Dirk Coopman als gastspreker. Na een analyse van de problemen met de alternatieven die het Agentschap Wegen en Verkeer heeft uitgewerkt, vertelt hij alles over zijn intunnelingsvoorstel van de E40 in Baarle en de voordelen hiervan. Aansluitend volgt een korte presentatie van mogelijke varianten op de intunneling die Leefbaar Baarle heeft uitgewerkt. Nadien is er ruime mogelijkheid om vragen te stellen en debat.

Over de gastspreker

Als Architect en Stedenbouwkundige verbonden aan de Faculteit Architectuur van de KU Leuven, won Dirk Coopman reeds verschillende prijzen waaronder de prestigieuze driejaarlijkse prijs voor stedenbouw van de ‘Academie Royale des sciences, des lettres & des beaux-arts . Hij is tevens oprichter van het strategisch adviesbureau voor besturen rond ruimtelijke ordening. Goede ruimtelijke ordening, creatie van kwalitatieve openbare ruimten, artistieke architectuur gaan daar hand in hand met juridisch-stedenbouwkundige optimalisaties. Dirk Coopman is auteur van talloze publicaties en maakte ook een gedetailleerd voorstel voor de intunneling van de E17 in Gentbrugge en Zwijnaarde.

Kortom, een niet te missen info-avond voor iedereen die begaan is met de woon- en leefomgeving in Baarle.

Praktisch

Wanneer: vrijdagavond 13/9/2019. Ontvangst vanaf 19u00. Start presentaties om 19u30. Slot met open bar en napraten om 21u00. Gezien de grote belangstelling, graag tijdig aanwezig zijn.

Waar: Refter van de Don Bosco school in Baarle. Ingang via Baarledorpstraat 4 OF via Kloosterstraat 6C in Baarle (Drongen)

Deelname: GRATIS. Inschrijven is verplicht. De organisatie behoudt het discretionaire recht inschrijvingen te annuleren en de toegang tot de zaal te ontzeggen.


Natuurbeheer-voormiddag in de Keuzemeersen

We nodigen je graag uit om met Leefbaar Baarle en Natuurpunt Gent de handen uit de mouwen te steken in natuurgebied De Keuzemeersen.

Over dit evenement

Op zaterdagvoormiddag 14/9/2019 organiseert Leefbaar Baarle voor de 4de keer een natuurbeheer-activiteit in de Keuzemeersen.  Dit groen- en natuurgebied langs de Leie in Baarle vormt samen met de Latemse meersen ook één van de laatste stukken ongerept Leiëlandschap. De meersen vergen echter geregeld onderhoud. Met Leefbaar Baarle willen we Natuurpunt Gent actief hierbij helpen.  Dit lukt enkel dankzij de inzet van vrijwilligers.

We nodigen jou dan ook graag uit om een handje te komen helpen.

Meld je hier aan en doe mee aan een leuke en gezonde buitenactiviteit samen met een groep enthousiaste medebewoners van Baarle. Zowel volwassenen als kinderen zijn welkom. 

We kijken er alvast naar uit jou op 14/9/2019 te verwelkomen! Afspraak om 9u00. We eindigen om 12u00 met een welverdiende verfrissing…

Tot dan,

Het Leefbaar Baarle Team

Kort videoverslag over de natuurbeheer-voormiddag in 2018.

Wij zijn trots: Bijna 100 deelnemers voor de Gruute kuis in Baarle!

Op zondag 31 maart 2019 organiseerde Leefbaar Baarle voor de 3de keer de Gentsche Gruute kuis in Baarle. De Gruute Kuis is een intiatief van IVAGO in samenwerking met andere stadsdiensten.

Bijna honderd dorpsbewoners – 93 om exact te zijn – hebben zich ingezet om de wegen en bermen in de verschillende wijken van Baarle zwerfvuilvrij te maken. 100 deelnemers op 2.500 bewoners: dit is 3 keer hoger dan het gemiddelde in Gent. We kunnen dus oprecht trots zijn op het engagement van de bewoners van Baarle! Wie durft beweren dat de inwoners in de Gentse rand ‘verkavelingsegoïsten’ zijn, heeft het dus grondig fout. In totaal hebben we 146 zakken zwerfvuil opgeruimd. Aan gemiddeld 15kg per zak (inschatting door Ivago) komt dit op zowat 2 ton zwerfvuil!

Deze uitzonderlijke inzet is ook de media niet ontgaan. Bekijk hier de AVS reportage over de Gensche Gruute Kuis in Baarle die zondagavond 31/3 uitgezonden werd. Je kan ook de artikels van Radio2 Oost-Vlaanderen en Het Laatste Nieuws nalezen.

Oproep aan de beleidsmakers

Langs de ander kant is deze massale deelname een belangrijk signaal voor de bevoegde overhedendat er iets moet gebeuren aan het zwerfvuilprobleem in Baarle. Zwarte punten zijn de op- en afrit, de bushaltes, de toegangswegen naar de industriezone en de wegen in de buurt van de snelweg en de snelwegparking. Maar ook langs de meer landelijke wegen wordt er geregeld afval gedumpt.

Door de nabijheid van de snelweg, op- en afritten, snelwegparkings en de industriezone verdient Baarle een meer proactieve aanpak van het zwerfvuil. Enkele strategisch geplaatste afval vangnetten en wat meer controle zou al heel wat zwerfvuil en sluikstort kunnen voorkomen. In het Gentse veegplan moet ons inziens meer aandacht besteed worden aan zwerfvuilgevoelige zones in de Gentse rand. We vragen ons ook af in welke mate (zwerfvuilgevoelige) straten in het buitengebied zijn opgenomen in de netheidsbarometer. Misschien is het een goed idee om net als in het Meetjesland, ook in Baarle sluikstortcamera’s te plaatsen

Ook de Vlaamse overheid en het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) moeten vaker zwerfvuil ruimen aan op- en afritten en moeten er veel strikter op toezien dat snelwegparkings in Baarle-Drongen zwerfvuilvrij worden gehouden door de uitbater. Dit is momenteel absoluut niet het geval. Het is beschamend hoe de parking in Drongen langs de E40 richting Brussel er momenteel bijligt (zie foto’s hieronder). Dit is absoluut geen visitekaartje voor Gent als aantrekkelijke stad. Er stoppen immers heel wat buitenlandse toeristen op deze parking om de benen eens strekken. Wat de zaak nog erger maakt is het feit dat de parking net naast de Leie en het natuurgebied de Keuzemeersen gelegen is.

Dank

Baarle van zwerfvuil verlossen lukte enkel het enthousiasme van alle vrijwilligers en zoneverantwoordelijken. Hartelijk dank hiervoor! Ook een dikke pluim voor de jongeren van de Chiro Baarle. Dankzij de inzet van alle vrijwilligers hebben we zo goed als alle wegen en bermen in Baarle zwerfvuilvrij kunnen maken. We danken ook de stadsdiensten en Ivago om het initiatief te nemen voor de Gentsche Gruute Kuis.

We hopen dat de Baarlenaren enkele dagen (weken?) kunnen genieten van een proper Baarle. En tot slot roepen we alle weggebruikers op om geen afval meer uit het raam te kieperen! Waarvoor dank.

Wilgenknotdag

Op zaterdag 23 februari 2019 organiseerde Leefbaar Baarle in samenwerking met Natuurpunt Gent opnieuw een Wilgenknotdag in natuurgebied de Keuzemeersen. Er was een grote opkomst van vrijwilligers waardoor er heel wat werk verricht is:

– er werd een wilgenwand gevlochten
– in de dreef werd het te veel aan opschietende eiken verwijderd en de onderste takken van de knotwilgen gesnoeid
– in de weide aan de poel werden de wilgen geknot


De knotdag werd afgesloten met een heerlijk soepje. 
Nog eens heel erg bedankt aan alle vrijwilligers!

Repair Café

Het Gents MilieuFront en Leefbaar Baarle organiseerden op zondag 17 februari voor het eerste Repair Café in Drongen.

Wat is een Repair Café?

Een Repair Café (herstelcafé) is een gratis toegankelijke bijeenkomst waarop vrijwillige reparateurs helpen bij het herstellen van allerlei voorwerpen (kledij, elektrische apparaten, meubels, fietsen, speelgoed, PC of Laptop,…).

Hoe werkte het?

Je nam van thuis kapotte spullen mee en je ging tijdens het Repair Café samen met de vrijwillige (maar ervaren) reparateurs aan de slag. Er waren repairkoffers met materiaal om alle mogelijke herstellingen uit te voeren.

Betalen hoefde alleen als er een wisselstuk nodig is om je fiets, broodrooster, broek … te repareren. Een vrije bijdrage mocht natuurlijk altijd. Die gebruiken we om de repairkoffers aan te vullen.

Iedereen was welkom

Ook wie niks te herstellen had, was met de ganse familie welkom. Je kon genieten van een koffie, een stuk taart en nog veel meer. Intussen leerde je samen met de kinderen hoe allerlei dingen kunnen worden hersteld in plaats van weg te gooien. Opbrengsten van het café zijn volledig ten voordele van het Gents MilieuFront vzw (GMF) gegaan.

GMF , Leefbaar Baarle en een enthousiast team van fixers, fietsherstellers, elektronische duizendpoten en textielherstellers waren zeer te vrede met de opkomst en de resultaten:

45 mensen kwamen 54 zaken binnenbrengen om te herstellen.

Van de herstellingen zijn er 10 niet gelukt, op 9 is er geen feedback gekomen, voor 7 voorwerpen werd advies gegeven en de overige 28 zijn hersteld tot grote tevredenheid van de eigenaars.

Is je lievelingstrui gescheurd, kraakt je fiets nogal onheilspellend of heb je een lamp die dienst weigert? Kom dan naar het Repair café !

Spinnen- & Info-avond

Spinnenavond_banner

Wist je dat er in Baarle spinnen leven die op de Rode lijst van bedreigde soorten staan? Leefbaar Baarle nodigde daarom alle inwoners van Baarle en alle andere geïnteresseerden uit voor een plezante en ook leerrijke presentatie over spinnen door Rudy Jocqué. Hij werkt in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, is secretaris van de Belgische Arachnologische Vereniging ARABEL en is een echte autoriteit op gebied van spinnen.

Wim Vancauwenberghe, Voorzitter van Leefbaar Baarle, gaf daarna een uiteenzetting over de stand van zaken van de verschillende projecten in Baarle:

  • Wat is er nu beslist rond de woonuitbreidingsgebieden in Baarle in de Structuurvisie 2030?
  • Verkaveling op het WUG Baarledorp
  • STAVAZA nieuw op-en afrittencomplex
  • windmolens
  • Uitbreiding industriepark

Je kan hier de presentatie downloaden.

Natuurbeheer in de Keuzemeersen

25/08/2018 – Voor de derde zomer op rij organiseerde Leefbaar Baarle een natuurbeheer-activiteit in de Keuzemeersen.  Dit groen- en natuurgebied in Baarle vormt samen met de Latemse meersen ook één van de laatste stukken ongerept Leielandschap. De meersen vergen echter geregeld onderhoud. Met Leefbaar Baarle willen we Natuurpunt Gent actief hierbij helpen.  Dit lukt enkel dankzij de inzet van vrijwilligers.  Zoals de voorbije keren scheen ook nu weer de zon. Terwijl de kinderen vrij speelden in de natuur, hebben de volwassen de weidepoel vrijgemaakt van struiken en scheuten om het open landschap, dat eigen is aan meersen, te herstellen.

 

Verkiezingsdebat Baarle groot succes

De kopstukken en kandidaat burgemeesters deelden vrijdag 22/6 hun ideeën over de toekomst van Baarle.

Het debat ging over de grote onderwerpen die de bewoners van Baarle aanbelangen zoals wonen, leefmilieu, verkeer, mobiliteit, veiligheid en economie.

Er is natuurlijk ook dieper ingegaan op de ‘hete hangijzers’ in Baarle:
* De plannen om in Baarle 40% extra wooneenheden te bouwen
* Mobiliteit en verkeersveiligheid
* De overlast van de snelweg
* Het nieuwe op- en afrittencomplex en de mogelijk ring rond Baarle
* Uitbreiding van de industriezone
* Windpark Drongen
* etc…

We onthouden vooral dat de polictici eensgezind hebben bevestigd om me te willen ijveren voor een hoog groen geluidsscherm langsheen de volledige lengte van de E40 in Baarle. Binnenkort een korte samenvatting van wat is verteld.

Langs deze weg willen alle aanwezigen en natuurlijk ook de politici van harte bedanken voor hun aanwezigheid en aandacht voor de leefbaarheid van Baarle:
* Rudy Coddens (SPA)
* Filip Watteeuw en Dirk Holemans (Groen)
* Mathias De Clercq en Sofie Bracke (Open VLD)
* Mieke Van Hecke en Filip Van Laecke (CD&V)
* Isabelle De Clercq (NV-A)
* Johan Deckmyn en Gabi De Boever (Vlaams Belang)

 

Klik hier om de videoreportage door Luc Van Vreckem van het verkiezingsdebat Baarle 2018 te bekijken.

 

Enquête Dorp inzicht Baarle

Oproep aan de inwoners van Baarle:
Leefbaar Baarle wil graag UW mening kennen over hoe u de leefomgeving in Baarle ervaart: welke voorzieningen zijn nodig, wat zijn de grootste ergernissen, welke verbeteringen zijn mogelijk, enz… De informatie die we zo verzamelen willen we als basis gebruiken om na te denken hoe we de leefbaarheid van ons dorp verder kunnen verbeteren. Leefbaar Baarle wil de resultaten van deze enquête ook gebruiken om gefundeerd te overleggen met beleidsmakers en overheidsinstanties.
De eerste resultaten van de enquête worden publiek gemaakt op het grote verkiezingsdebat dat Leefbaar Baarle organiseert op vrijdagavond 22 juni  2018 (noteer dit alvast in uw agenda en schrijf nog vandaag in). De lijsttrekkers van de grote politieke partijen zullen dan in debat treden over de thema’s die de bewoners als belangrijke aandachtspunten in de enquête hebben naar voor geschoven.
U begrijpt dat uw mening is dus bijzonder waardevol en belangrijk is!
Praktisch:
Alle inwoners van Baarle krijgen een uitnodiging om onze enquête in te vullen. Dit kan bij voorkeur  online.  Wie dit wenst, kan ook een papieren versie downloaden en opsturen naar Leefbaar Baarle, Ernest Solvynsdreef 33 te Baarle.
De vragen in de enquête zijn overgenomen uit het leefbaarheidsonderzoek voor plattelandskernen DORP inZICHT.  Dit project van Samenlevingsopbouw Vlaanderen, is gebaseerd op de Engelse methodiek ‘Village Appraisals’ ontwikkeld door de Countryside and Community Research Unit van de Universiteit van Gloucestershire.

De vragen gaan over thema’s zoals woonomgeving, ruimtelijke ordening, dienstverlening en voorzieningen, verkeer en mobiliteit. Alle vragen beantwoorden duurt ongeveer een 30-tal minuten.
De antwoorden die u geeft op de vragenlijst worden strikt vertrouwelijk behandeld door Leefbaar Baarle.  De meningen en opinies van de deelnemers worden enkel anoniem kenbaar gemaakt. Individuele antwoorden worden niet gedeeld met de overheid noch met derden.Indien u nog vragen heeft over dit onderzoek kan u contact opnemen met Kristof Goethals, bestuurslid bij Leefbaar Baarle, via info@leefbaarbaarle.org

Het Leefbaar Baarle Team
PS 1: Op eenvoudig verzoek kan u de vragenlijst ook op papier ontvangen. Geef ons gerust een seintje.  De enquête is een initiatief van Leefbaar Baarle vzw.

PS 2: We definiëren Baarle in deze enquête als het gebied zoals dit ook in Hoplr is omschreven. Dit betekent dat ook gezinnen die in de omgeving van de Halewijnstationstraat wonen kunnen deelnemen. Zie onderstaande kaart…

Kaart enquêtegebied Baarle