Wilgenknotdag

Op zaterdag 23 februari 2019 organiseerde Leefbaar Baarle in samenwerking met Natuurpunt Gent opnieuw een Wilgenknotdag in natuurgebied de Keuzemeersen. Er was een grote opkomst van vrijwilligers waardoor er heel wat werk verricht is:

– er werd een wilgenwand gevlochten
– in de dreef werd het te veel aan opschietende eiken verwijderd en de onderste takken van de knotwilgen gesnoeid
– in de weide aan de poel werden de wilgen geknot


De knotdag werd afgesloten met een heerlijk soepje. 
Nog eens heel erg bedankt aan alle vrijwilligers!

Repair Café

Het Gents MilieuFront en Leefbaar Baarle organiseerden op zondag 17 februari voor het eerste Repair Café in Drongen.

Wat is een Repair Café?

Een Repair Café (herstelcafé) is een gratis toegankelijke bijeenkomst waarop vrijwillige reparateurs helpen bij het herstellen van allerlei voorwerpen (kledij, elektrische apparaten, meubels, fietsen, speelgoed, PC of Laptop,…).

Hoe werkte het?

Je nam van thuis kapotte spullen mee en je ging tijdens het Repair Café samen met de vrijwillige (maar ervaren) reparateurs aan de slag. Er waren repairkoffers met materiaal om alle mogelijke herstellingen uit te voeren.

Betalen hoefde alleen als er een wisselstuk nodig is om je fiets, broodrooster, broek … te repareren. Een vrije bijdrage mocht natuurlijk altijd. Die gebruiken we om de repairkoffers aan te vullen.

Iedereen was welkom

Ook wie niks te herstellen had, was met de ganse familie welkom. Je kon genieten van een koffie, een stuk taart en nog veel meer. Intussen leerde je samen met de kinderen hoe allerlei dingen kunnen worden hersteld in plaats van weg te gooien. Opbrengsten van het café zijn volledig ten voordele van het Gents MilieuFront vzw (GMF) gegaan.

GMF , Leefbaar Baarle en een enthousiast team van fixers, fietsherstellers, elektronische duizendpoten en textielherstellers waren zeer te vrede met de opkomst en de resultaten:

45 mensen kwamen 54 zaken binnenbrengen om te herstellen.

Van de herstellingen zijn er 10 niet gelukt, op 9 is er geen feedback gekomen, voor 7 voorwerpen werd advies gegeven en de overige 28 zijn hersteld tot grote tevredenheid van de eigenaars.

Is je lievelingstrui gescheurd, kraakt je fiets nogal onheilspellend of heb je een lamp die dienst weigert? Kom dan naar het Repair café !

Spinnen- & Info-avond

Spinnenavond_banner

Wist je dat er in Baarle spinnen leven die op de Rode lijst van bedreigde soorten staan? Leefbaar Baarle nodigde daarom alle inwoners van Baarle en alle andere geïnteresseerden uit voor een plezante en ook leerrijke presentatie over spinnen door Rudy Jocqué. Hij werkt in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, is secretaris van de Belgische Arachnologische Vereniging ARABEL en is een echte autoriteit op gebied van spinnen.

Wim Vancauwenberghe, Voorzitter van Leefbaar Baarle, gaf daarna een uiteenzetting over de stand van zaken van de verschillende projecten in Baarle:

  • Wat is er nu beslist rond de woonuitbreidingsgebieden in Baarle in de Structuurvisie 2030?
  • Verkaveling op het WUG Baarledorp
  • STAVAZA nieuw op-en afrittencomplex
  • windmolens
  • Uitbreiding industriepark

Je kan hier de presentatie downloaden.

Natuurbeheer in de Keuzemeersen

25/08/2018 – Voor de derde zomer op rij organiseerde Leefbaar Baarle een natuurbeheer-activiteit in de Keuzemeersen.  Dit groen- en natuurgebied in Baarle vormt samen met de Latemse meersen ook één van de laatste stukken ongerept Leielandschap. De meersen vergen echter geregeld onderhoud. Met Leefbaar Baarle willen we Natuurpunt Gent actief hierbij helpen.  Dit lukt enkel dankzij de inzet van vrijwilligers.  Zoals de voorbije keren scheen ook nu weer de zon. Terwijl de kinderen vrij speelden in de natuur, hebben de volwassen de weidepoel vrijgemaakt van struiken en scheuten om het open landschap, dat eigen is aan meersen, te herstellen.

 

Verkiezingsdebat Baarle groot succes

De kopstukken en kandidaat burgemeesters deelden vrijdag 22/6 hun ideeën over de toekomst van Baarle.

Het debat ging over de grote onderwerpen die de bewoners van Baarle aanbelangen zoals wonen, leefmilieu, verkeer, mobiliteit, veiligheid en economie.

Er is natuurlijk ook dieper ingegaan op de ‘hete hangijzers’ in Baarle:
* De plannen om in Baarle 40% extra wooneenheden te bouwen
* Mobiliteit en verkeersveiligheid
* De overlast van de snelweg
* Het nieuwe op- en afrittencomplex en de mogelijk ring rond Baarle
* Uitbreiding van de industriezone
* Windpark Drongen
* etc…

We onthouden vooral dat de polictici eensgezind hebben bevestigd om me te willen ijveren voor een hoog groen geluidsscherm langsheen de volledige lengte van de E40 in Baarle. Binnenkort een korte samenvatting van wat is verteld.

Langs deze weg willen alle aanwezigen en natuurlijk ook de politici van harte bedanken voor hun aanwezigheid en aandacht voor de leefbaarheid van Baarle:
* Rudy Coddens (SPA)
* Filip Watteeuw en Dirk Holemans (Groen)
* Mathias De Clercq en Sofie Bracke (Open VLD)
* Mieke Van Hecke en Filip Van Laecke (CD&V)
* Isabelle De Clercq (NV-A)
* Johan Deckmyn en Gabi De Boever (Vlaams Belang)

 

Klik hier om de videoreportage door Luc Van Vreckem van het verkiezingsdebat Baarle 2018 te bekijken.

 

Enquête Dorp inzicht Baarle

Oproep aan de inwoners van Baarle:
Leefbaar Baarle wil graag UW mening kennen over hoe u de leefomgeving in Baarle ervaart: welke voorzieningen zijn nodig, wat zijn de grootste ergernissen, welke verbeteringen zijn mogelijk, enz… De informatie die we zo verzamelen willen we als basis gebruiken om na te denken hoe we de leefbaarheid van ons dorp verder kunnen verbeteren. Leefbaar Baarle wil de resultaten van deze enquête ook gebruiken om gefundeerd te overleggen met beleidsmakers en overheidsinstanties.
De eerste resultaten van de enquête worden publiek gemaakt op het grote verkiezingsdebat dat Leefbaar Baarle organiseert op vrijdagavond 22 juni  2018 (noteer dit alvast in uw agenda en schrijf nog vandaag in). De lijsttrekkers van de grote politieke partijen zullen dan in debat treden over de thema’s die de bewoners als belangrijke aandachtspunten in de enquête hebben naar voor geschoven.
U begrijpt dat uw mening is dus bijzonder waardevol en belangrijk is!
Praktisch:
Alle inwoners van Baarle krijgen een uitnodiging om onze enquête in te vullen. Dit kan bij voorkeur  online.  Wie dit wenst, kan ook een papieren versie downloaden en opsturen naar Leefbaar Baarle, Ernest Solvynsdreef 33 te Baarle.
De vragen in de enquête zijn overgenomen uit het leefbaarheidsonderzoek voor plattelandskernen DORP inZICHT.  Dit project van Samenlevingsopbouw Vlaanderen, is gebaseerd op de Engelse methodiek ‘Village Appraisals’ ontwikkeld door de Countryside and Community Research Unit van de Universiteit van Gloucestershire.

De vragen gaan over thema’s zoals woonomgeving, ruimtelijke ordening, dienstverlening en voorzieningen, verkeer en mobiliteit. Alle vragen beantwoorden duurt ongeveer een 30-tal minuten.
De antwoorden die u geeft op de vragenlijst worden strikt vertrouwelijk behandeld door Leefbaar Baarle.  De meningen en opinies van de deelnemers worden enkel anoniem kenbaar gemaakt. Individuele antwoorden worden niet gedeeld met de overheid noch met derden.Indien u nog vragen heeft over dit onderzoek kan u contact opnemen met Kristof Goethals, bestuurslid bij Leefbaar Baarle, via info@leefbaarbaarle.org

Het Leefbaar Baarle Team
PS 1: Op eenvoudig verzoek kan u de vragenlijst ook op papier ontvangen. Geef ons gerust een seintje.  De enquête is een initiatief van Leefbaar Baarle vzw.

PS 2: We definiëren Baarle in deze enquête als het gebied zoals dit ook in Hoplr is omschreven. Dit betekent dat ook gezinnen die in de omgeving van de Halewijnstationstraat wonen kunnen deelnemen. Zie onderstaande kaart…

Kaart enquêtegebied Baarle

15/4 – Geslaagde Vroegmorgenzangtocht in de Keuzemeersen spot Zomertaling

Het was een zeer geslaagde vroegmorgenzangtocht: 17 deelnemers, prachtig weer en veel vogelgezang.  Onder de deskundige begeleiding van Geert Spanoghe, verantwoordelijke voor het natuurgebied en vogelkenner, hoorden wij tijdens de ochtendwandeling het gezang van onder meer de slobeend, het blauwborstje, de groene specht, de boomklever, e.a. Verheugend nieuws is dat we ook de Zomertaling hebben gezien. De zomertaling (anas querquedula) is een kleine soort eend die op de Vlaamse rode lijst met bedreigde broedvogels staat. De  soort heeft het erg moeilijk om er in de winter erg veel zomertalingen worden gevangen in Afrika om op te eten en in de zomer wordt er op ze gejaagd in oost Europa. Het mannetje heeft een kenmerkende droge, korte, krakende wat kikkerachtige ‘klerrb’ roep (luister). In zomerkleed zijn de mannetjes zomertaling goed te herkennen aan een witte sikkel die over het oog naar de hals loopt (zie foto rechts) . Wandelaars of buurtbewoners die de roep horen of de Zomertaling zien kunnen dit steeds melden op waarnemingen.be van Natuurpunt of per mail naar Leefbaar Baarle.

Afbeeldingsresultaat voor blauwborstje        Garganey (Anas querquedula) RWD3.jpg

(foto’s wikipedia)

De interessante vroegmorgenzangtocht werd afgesloten met een heerlijk ontbijt in goed gezelschap…

 

Zwerfvuilactie: Gruute Kuis in Baarle !

Zondag 25 maart vond voor het achtste jaar op rij de Gentsche Gruute kuis plaats. Na het succes van vorig jaar heeft Leefbaar Baarle ook dit jaar opnieuw samen met de bewoners deze lenteschoonmaak opgezet in de verschillende woonwijken van ons dorp. Dit jaar schreven meer dan 40 bewoners zich in én werden er meer dan 110 vuilniszakken zwerfvuil opgehaald! Langs deze weg willen we in naam van alle dorpsbewoners de vrijwilligers HEEL ERG BEDANKEN !

Spijtig genoeg moesten we vaststellen dat er veel meer zwerfvuil aanwezig was dan vorig jaar. Vooral de bermen en bruggen over de E40, de Baarleveldestraat, de Raapstraat, de Moerstraat, de Gaverlandstraat en de Brouwerijstraat hebben last van zwerfvuil. Daardoor zijn we er niet in geslaagd om deze plekken volledig zwerfvuilvrij te maken. Met pijn in het hart moeten we ook vaststellen dat er slechts enkele weken na onze opruimactie, opnieuw zwerfvuil opduikt in het straatbeeld. Desalniettemin is onze ambitie om in 2019 dubbel zo veel vrijwilligers warm te maken om Baarle zwerfvuilvrij te maken. We rekenen ook op JOU (en de kinderen, buren, vrienden,…) om Baarle nog properder te maken!  Doe je mee?

Het Leefbaar Baarle Team

 

Natuurbeheer in Keuzemeersen met Leefbaar Baarle en Natuurpunt – 17/3/2018

Leefbaar Baarle ondersteunt Natuurpunt Gent bij het beheer van het natuurgebied de Keuzemeersen. De Keuzemeersen zijn niet enkel een uniek groen- en natuurgebied maar vormen samen met de Latemse meersen ook één van de laatste stukken ongerept Leiëlandschap. Als Baarlenaren mogen we best trots zijn op dit natuurhistorisch erfgoed.

De meersen vergen echter ook geregeld onderhoud. Dit lukt enkel dankzij de inzet van vrijwilligers. Met Leefbaar Baarle willen we Natuurpunt Gent hierbij helpen. Daarom plannen we ook dit jaar opnieuw enkele natuurbeheer activiteiten. De eerste ging door op zaterdagvoormiddag 17 maart 2018. Er moest onder andere wilgenopslag langs de grachten verwijderd worden. Langs deze weg willen we de vrijwilligers danken die zich op de koudste 17de maart ooit hebben verwarmd met het snoeien van de ongewenste bomen in de grachten. Een te hoge begroeiing is immers nefast voor het broedgedrag van de weidevolgels.  Daarnaast ook een grote dankjewel voor Tuinmachines Heye-Cornelis voor het ter beschikking stellen van de uitstekende Husqvarna kettingzagen.

Wie eens wil genieten van de natuur in de Keuzemeersen kan zich inschrijven voor de vroegmorgenzangtocht op zondag 15 april 2018 om 7u00.