Pas goedgekeurde Gentse ruimtelijke visie voor 2030 heeft grote impact op Baarle !

Het college van burgemeester en schepenen van Gent keurde op 23 januari het voorontwerp van een nieuwe structuurvisie goed: Ruimte voor Gent: structuurvisie 2030. Hierin worden twee (2) sociale woningprojecten aangekondigd waarbij woonuitbreidingsgebieden (WUGs) in Baarle  worden aangesneden. Voor het WUG Baarledorp  wordt gesteld dat  gronden ten noorden van het woon-zorgcentrum Leiehome aan de Kloosterstraat maximaal worden gereserveerd voor de bouw van sociale woningen. Ook het WUG Noordhout met een totale oppervlakte van zowat veertien hectare wordt maximaal ontwikkeld in functie van sociale woningen. Ons dorp moet daarmee de grootste noden voor sociale woningen in Gent oplossen (het plan maakt geen melding van andere nieuwe sociale woonwijken).  U kunt meer details hierover lezen op pagina 154 en verder van de structuurvisie.
Nu het voorontwerp is goedgekeurd volgt een toelichting aan de verschillende adviesraden zoals de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro). Op 11 maart kan iedereen ook deelnemen aan een ‘toekomstgesprek’ over dit voorontwerp (meer info volgt). Alle input wordt verwerkt in het ontwerp, dat er normaal in juni zal zijn. Na de zomer zal iedereen tijdens een openbaar onderzoek officieel opmerkingen en bezwaren kunnen indienen. Er komen dan ook infomomenten waarop de Stad de plannen zal toelichten. Je kan dit opvolgen op https://ruimtevoor.stad.gent .
Leefbaar Baarle wil ook dit dossier nauwgezet opvolgen. Bewoners die zich hiervoor willen inzetten kunnen ons contacteren op info@leefbaarbaarle.org.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s